tatongo-biztonsagi-esek

A Kormány a Digitális Nemzet Fejlesztési Programról szóló 1162/2014. (III. 25.) Korm. határozat elfogadásával olyan komplex program megvalósításáról döntött, amely 2018-ig összehangolt fejlesztéseket valósít meg az országos szélessávú internetelérés, a digitális kompetenciák, a digitális gazdaság és a digitális gazdaság kiteljesedése érdekében.

Felismerve az e feladatban jelentkező összetett kihívásokat, a Kormány az országos fejlesztési programok végrehajtását megelőzően szükségesnek tartja egy olyan település-központú kísérleti alprogram megvalósítását, amely rövid távon képes modellezni a program valamennyi pillérének megvalósíthatóságát, hasznos gyakorlati tapasztalatokat biztosítva ezzel az országos programok megvalósításához és a 2018. évi célkitűzés reális teljesítéséhez.

Ennek érdekében a Kormány:

1. a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” település-központú kísérleti alprogramjának (a továbbiakban: alprogram) helyszínéül – figyelembe véve a térségben jelenleg zajló piaci alapú hírközlési hálózatfejlesztéseket, fejlesztési igényeket, és fejlődési lehetőségeket – Nyíregyháza városát és a Nyíregyházi járást jelöli ki;

2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (a továbbiakban: KIFÜ) útján gondoskodjon az alprogram Nyíregyházán és a Nyíregyházi járásban történő lebonyolításáról; Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az alprogram keretében a KIFÜ útján

a) gondoskodjon a Nyíregyházán és a Nyíregyházi járásban élők részére informatikai eszközök rászorultságon alapuló pályázati úton történő biztosításáról; Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: 2015. augusztus 31.

b) valósítson meg Nyíregyháza városában a „Digitális Nemzet Fejlesztési Program” megvalósításáról szóló 1631/2014 (XI. 6.) Korm. határozat 7. pont a) alpontja szerinti intelligens városi szolgáltatások elterjesztéséhez kapcsolódó koncepció megalapozására alkalmas intelligens városi szolgáltatási modellprogramot; Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: 2015. december 31.

4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter szakmai javaslatával összhangban gondoskodjon az 1. pontban kijelölt területen működő helyi kis- és középvállalkozások informatikai fejlesztését célzó, uniós forrásból megvalósuló pályázati kiírás megjelenéséről;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter nemzetgazdasági miniszter Határidő: 2015. február 28.

5. felhívja az emberi erőforrások miniszterét és a földművelésügyi minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel és Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával közösen jelölje ki a Nyíregyháza város és a Nyíregyházi járás területén működő, azon többségében hátrányos helyzetű tanulókat oktató köznevelési intézmények körét, amelyek részére meghívásos pályázat útján informatikai eszközök biztosíthatók, és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a KIFÜ útján – a modellértékű nevelési program alapfeltételeinek biztosítása érdekében – az emberi erőforrások minisztere által megjelölt iskolák informatikai eszközellátásáról;

Felelős: emberi erőforrások minisztere földművelésügyi miniszter nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: az intézmények kijelölésére: 2015. április 1. az eszközellátás biztosítására: 2015. június 30.

6. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy a Nyíregyházi Főiskolával együttműködve gondoskodjon a Nyíregyházi Főiskola területén teljes lefedettséget biztosító vezeték nélküli internet kapcsolat kiépítéséről és az elérhető sávszélesség növeléséről;

Felelős: emberi erőforrások minisztere Határidő: 2015. július 1.

7. felhívja a belügyminisztert, valamint a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy gondoskodjon a Nyíregyházán működő három kormányablak mintaértékű informatikai felszereltségének biztosításáról, elektronikus ügyintézési folyamatainak kialakításáról;

Felelős: belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: 2015. szeptember 30.

8. felhívja a belügyminisztert, hogy az elektronikus közigazgatás országos elterjesztésének kísérleti megalapozása érdekében

a) a  Közép-magyarországi régiót követően elsőként Nyíregyházán gondoskodjon az  önkormányzati alkalmazásszolgáltató központ igénybevételének kiterjesztéséről;

Felelős: belügyminiszter

Határidő: 2015. október 31.

b) a  Miniszterelnökséget vezető miniszter javaslata alapján gondoskodjon a  legfontosabb negyven közigazgatási ügy elektronikus intézésének lehetőségről a Nyíregyházán működő kormányablakokban;

Felelős: belügyminiszter

Miniszterelnökséget vezető miniszter Határidő: 2015. december 31.

c) alakítson ki és tegyen elérhetővé az  1.  pontban kijelölt területen mobil eszközökkel igénybe vehető e-közigazgatási alkalmazásokat;

Felelős: belügyminiszter Határidő: 2015. december 31.

9. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az emberi erőforrások miniszterével egyeztetve a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet útján gondoskodjon arról, hogy a közoktatási végpontok fejlesztésére vonatkozó programok végrehajtása során a nyíregyházi közoktatási intézmények fejlesztései az első fázisban valósuljanak meg; Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter

emberi erőforrások minisztere Határidő: 2015. december 31.

10. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy gondoskodjon arról, hogy az egészségügyi fekvő- és járóbeteg ellátó intézmények informatikai eszközellátására vonatkozó programok végrehajtása során a  nyíregyházi egészségügyi intézmények ellátása az első fázisban valósuljon meg; Felelős: emberi erőforrások minisztere Határidő: 2015. december 31.

11. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 2., 3. és 5. pont szerinti feladat teljesítéséhez szükséges 1401,5 millió forint Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetében történő biztosítása érdekében.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

nemzeti fejlesztési miniszter Határidő: 2015. január 31.

12. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a 8. a) és c) pont szerinti feladat teljesítéséhez szükséges 360,0 millió forint Belügyminisztérium fejezetében történő biztosítása érdekében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter belügyminiszter Határidő: 2015. január 31.

13. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a kísérleti alprogram megvalósítása során szerzett tapasztalatokat használja fel a „Digitális Nemzeti Fejlesztési Program” országos programjainak végrehajtása során.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: a kísérleti alprogram lezárását követően folyamatosan

Forrás: Infotér

2015. január 6. 16:20 | eDemokrácia, Vezető cikk