Computer Network

A támogatás célja, hogy az IKT, vagy informatikai témájú K+F+I projekteket fejlesztő kis- és középvállalkozások nemzetközi piaci lehetőségei bővüljenek, és az Európai Unió Horizont 2020 programjában való aktív részvételük növekedjen.

A pályázat keretében akkreditált tanácsadókon keresztül közvetlenül a vállalkozások számára lehetőség nyílik a Horizont 2020 program megismerésére, a Horizont 2020 program pályázati kiírásain való induláshoz szükséges felkészítésre, innovációs tanácsadás igénybevételére és marketing tevékenység támogatására. (A pályázat hivatalos felhívása letölthető innen.)

Támogatás jogcíme: Csekély összegű (de minimis)

Támogatási intenzitás: 75%

A támogatás összege: 5 – 20 M Ft

Keretösszeg: 1 Mrd Ft, várhatóan 110-140 vállalat támogatására elegendő

A pályázatok benyújtása: 2015. március 2-től- március 12-ig lehetséges

Projekt befejezése: 2015. október 31.

Előleg: nincs, elszámolás a projekt végén, egy összegben

Pályázók köre:

Magyarországi székhelyű, infokommunikációs iparágban tevékenykedő:

 • minimum egy lezárt üzleti évvel (365 napot jelentő) rendelkező,
 • kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, akik
 • a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő átlagos statisztikai létszámmal,
 • a 800/2008/EK rendelet 1. sz. melléklete alapján mikro- kis- vagy középvállalkozásnak minősülnek,
 • rendelkeznek a Közép-magyarországi régión kívüli telephellyel vagy fiókteleppel, valamint
 • 2014. december 31-i hatállyal az alábbi (TEÁOR ’08) számok szerepelnek a cégkivonatában:
  • 58.2 Szoftverkiadás
  • 61 Távközlés
  • 62 Információ technológiai szolgáltatás
  • 63 Információs szolgáltatás.

Kötelező Vállalások:

 • A pályázónak vállalnia kell, hogy a projekt első kifizetésétől a fenntartási időszakának végéig folyamatos tagsági jogviszonyt tart fenn informatikai érdekképviseleti/szakmai szervezetben.
 • A pályázónak vállalnia kell továbbá, hogy a projekt keretében a megvalósítási időszakban részt vesz az Európai Unió Horizont 2020 programjáról szóló képzésen, valamint rendelkeznie kell PIC (Participant Identification Code) kóddal.

Továbbá vállalja, hogy a fenntartási időszak végéig folyamatosan rendelkezik:

 • a Nemzeti Befektetési Ügynökség ICT export adatbázisában feltöltött profillal,[1] a feltöltött profil a támogathatóság feltétele;
 • saját domainnel és honlappal, amelyen van angol nyelvű tájékoztatás is legalább a vállalkozás tevékenységéről és elérhetőségeiről. A feltételeknek megfelelő honlap a támogatás kifizetésének feltétele.

Továbbá vállalja, hogy a projekt keretében a megvalósítási időszakban az alábbi feltételek közül legalább 1 teljesül:

 • részt vesz a Horizont 2020 program valamely pályázatában önálló pályázóként vagy konzorciumban partnerként, illetve vezető partnerként (a feltétel teljesüléséhez beadott pályázat szükséges).
 • részt vesz valamely IKT és/vagy innovációs szakmai kiállításon/vásáron/networking konferencián (beleértve a NKFIH, HIPA, egyéb magyar kormányzati támogatással megvalósuló vagy informatikai szakmai szervezet által szervezett rendezvényeket)
 • Részt vesz start-up versenyen (hazai vagy uniós társfinanszírozással megvalósuló start-up verseny pl. akkreditált technológiai inkubátor által szervezett verseny)

támogatható tevékenységek köre:

1. Önállóan támogatható tevékenységek

 • Horizont 2020 program ismeretek bővítése
 • Horizont 2020 programon való részvételre történő felkészítéshez kapcsolódó vezetési tanácsadás;
 • Horizont 2020 programon való induláshoz kapcsolódó piackutatás,, marketing ismeretek- és termékfejlesztési (technológiai segítségnyújtás, technológiai szolgáltatások) képzés/tanácsadás;
 • Adatbankokhoz történő hozzáférés és minőséget tanúsító címkék használata

2. Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Piacra jutás támogatása (piaci megjelenés, marketing eszközök).
 • H2020 projekt-partner keresés ill. kapcsolódó szolgáltatás igénybevétele;

A pályázat során önállóan az I. pontban meghatározott tevékenységek támogathatóak. A II. pontban meghatározott tevékenységek legfeljebb a projektérték 30%-át tehetik ki (Önállóan nem támogatható tevékenységek).

A Horizont 2020 program ismeretek bővítése (képzéseken, workshopon való részvétel) kötelezően megvalósítandó tevékenység.

A képzésen a pályázó szervezet legalább egy munkaszerződéssel foglalkoztatott alkalmazottjának szükséges részt vennie.

A képzésnek legalább az alábbi témákat kell felölelnie:
a) Általános ismeretek a Horizont 2020 programról
b) SME Instrument ismeretek
c) Kollaboratív projektek
d) projektmenedzsment, Horizont 2020 projektek projekt menedzsmentje
e) pénzügyi menedzsment, Horizont 2020 projektek pénzügyi menedzsmentje

A I. és II. pontban felsorolt szolgáltatások kizárólag olyan szervezetektől vehetők igénybe, amelyek megfelelnek az útmutatóban meghatározott feltételeknek!

Várják a pályázat iránt érdeklődők jelentkezését!
kontakt:
telefonszám: 06-1-266-6346
email: gop334@ivsz.hu  
Forrás: IVSZ
2015. február 18. 16:20 | Pályázatok