24195

A most közzétett felmérés szerint az Európai Unióban élő felnőtt lakosság egynegyede nem rendelkezik azokkal az alapvető készségekkel, melyek nélkülözhetetlenek a modern, tudásalapú társadalomban való boldoguláshoz.

Az Európai Unió és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által elvégzett felmérés a felnőttek készségeit vizsgálta 23 országban, és azt állapította meg, hogy az európai felnőttek egynegyede nem rendelkezik tényleges, gyakorlati számítógépes ismeretekkel, egyötöde pedig alacsony fokon tud csak írni, olvasni, illetve számolni.

A tanulmány arra is felhívja a figyelmet, hogy óriási különbségek tapasztalhatók az egyes európai uniós országok között: a finn és a holland középiskolákban érettségizett fiatalok készségszintje például sok esetben magasabb, mint más európai országok esetében az egyetemi diplomásoké.

A felmérés eredménye nyilvánvalóvá teszi, hogy Unió-szerte javítani kell az oktatás és a képzés minőségét. A cél az, hogy mindegyik európai polgár elsajátítsa azokat a készségeket, melyeket a modern kor megkövetel.

Esély a boldogulásra

Az, hogy milyen készségeknek vagyunk a birtokában, döntően befolyásolja, hogyan boldogulunk az életben. Ha fejlett készségekkel rendelkezünk, nagyobb valószínűséggel tudunk jobban fizetett állásban, elvárásainknak jobban megfelelő munkakörben elhelyezkedni, sőt, a felmérés tanúsága szerint a magasabb készségszint egészségi állapotunkra és a mások iránti bizalomra is kedvezően hat.

Mindez azzal a veszéllyel fenyeget, hogy az alacsony szintű készségekkel rendelkező felnőttek nem tudnak kitörni helyzetükből: sem állást nem találnak, sem továbbtanulni nem tudnak. Ez pedig megfosztja őket annak lehetőségétől, hogy megszerezzék a munkaerőpiacon való elhelyezkedéshez szükséges szakismereteket.

A felmérés arra figyelmeztet, hogy ennek az ördögi körnek már most a tanúi vagyunk: azoknak a felnőtteknek a körében, akiknek a leggyengébb az írás- és olvasáskészségük, hozzávetőleg kétszer akkora a munkanélküliek aránya, mint a társadalom egészében.

Mit tesz az EU a helyzet javításáért?

Az EU számos kezdeményezést indított útnak abból a célból, hogy elősegítse az európai polgárok készségeinek fejlesztését. Az egyik kezdeményezés például arra irányul, hogy gyarapítsa az európai polgárok számítógépes ismereteit, az Erasmus+ névre hallgató program pedig olyan projektek részére biztosít majd támogatás, melyek a felnőttek írni-olvasni tudását, matematikai ismereteit és számítógépes problémamegoldó készségeit hivatottak fejleszteni.

Az EU új online platformot is létrehoz, ahol a felhasználók felmérhetik, milyen szintű készségekkel rendelkeznek, és összevethetik azokat a felmérés eredményével. A tanulmány megállapításai ahhoz is segítséget nyújtanak, hogy a tagállamok azonosítani tudják, mely területeken van a legnagyobb szükség arra, hogy beruházásokat hajtsanak végre az Európai Szociális Alapból juttatott oktatási és képzési célú források felhasználásával.

Forrás: https://hirkozpont.magyarorszag.hu/sajtokozlemenyek/eb20131014.html

2013. október 14. 08:50 | Digitális írástudás, eBefogadás