67769

Közel 600 eTanácsadó, 7 helyszín, több ezer kilométernyi utazás, iránymutató szakmai előadások, jó hangulatú mentori tréningek – így foglalhatnánk össze egy mondatban a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI) által a „Tudásod a jövőd!” projekt keretében szervezett Regionális Mentori Szakmai Találkozók rendezvénysorozatát.

A TÁMOP 2.1.2. „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című kiemelt projekt alapvető célja a felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének, valamint   munkaerőpiaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése. Ennek érdekében az Európai Uniótól nyert támogatással idegen nyelvi és/vagy informatikai képzésen vehetnek részt mindazon személyek, akik megfelelnek a pályázati kiírásban foglaltaknak. A projekt időtartama alatt egy személy maximum 90.000 Ft támogatásban részesülhet, és a meghirdetett képzés díjának maximum 5%-át szükséges csak önrészként befizetnie.

A lakosság képzésekbe történő bevonását, illetve benntartását egy eTanácsadókból álló mentori hálózat segíti, melynek kiemelkedően fontos feladata – többek között –  a mentorálás is, mely a képzésben résztvevő állampolgárokat tanulásuk teljes időtartama alatt végigkíséri, a jelentkezéstől (regisztrációtól) egészen a képzés befejezéséig.

A projektben dolgozó eTanácsadók felkészítéséért, a számukra elengedhetetlen szakmai iránymutatásért indult útjára 2014. februárjában a regionális szakmai rendezvénysorozat. A találkozók során remek alkalom nyílt arra is, hogy  az azonos régióban dolgozó mentor kollégák személyesen is megismerjék egymást, megyei segítőiket, a projektgazda Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal (KIH), illetve a NIIFI Projektiroda dolgozóit.

A szakmai találkozók helyszínei és időpontjai a következők voltak:

Egerszalók             2014. február 6.

Szob                        2014. február 20.

Debrecen               2014. március 13.

Alsóörs                   2014. március 20.

Alsómocsolád      2014. április 10.

Vasvár                    2014. április 17.

Gyula                      2014. május 8.

A NIIFI és a KIH munkatársai az egyes találkozókra olyan szakmai előadásokkal készültek,  melyek maximálisan igazodtak a Projekt éppen aktuális szakaszában felmerülő minden olyan kérdéskörhöz, melyek a mentori munkavégzés során felvetődtek és az adott időszakban kiemelten fontosak lehetnek.

Az elhangzott előadások nagyszerű eredményekről számoltak be. A projekt által vállalt indikátorok a következők: minimálisan 100 ezer fő bevonása az egyes képzésekbe. Elvárás, hogy ebből legalább 85 ezer fő sikeresen befejezze megkezdett tanulmányait. Kiemelt cél továbbá minimum 10 ezer fő hátrányos helyzetű településen élő személy bevonása a  különböző képzésekbe. A rendezvénysorozat utolsó helyszínén elhangzottak alapján a kijelölt indikátorok már a projekt vége előtt maradéktalanul teljesültek, ebben pedig a mentori hálózat munkája kiemelt szerepet játszik. Az egyes képzésekre  szerződöttek száma 122 ezer fölött van, 99 ezernél is többen már tanúsítványt kaptak, a képzést befejező hátrányos helyzetű településen élők és a 45 év felettiek száma pedig meghaladja a  82 ezret.

A szakmai iránymutatás mellett szinte minden találkozón megszólalt egy-egy olyan magánszemély, aki részt vett a projekt valamelyik képzésén, és saját élményeivel erősítette meg a program létjogosultságát. Az előadások sorát minden esetben a kérdések órája zárta. Rendkívül hasznosnak bizonyult, hogy a mentorok személyes találkozók keretében kaphattak választ a munkájuk során felvetődő kérdéseikre.

Az egyes találkozók délutáni programja rendszerint a szakmai mentori tréning volt, ahol az egyes csapatoknak a TÁMOP 2.1.2 programra vonatkozó, előzetesen összeállított szakmai kérdéseket kellett megválaszolni. A jó hangulatú tudáspróba végén a  legtöbb kérdésre helyesen válaszoló csapat jutalomban részesült,

a nap zárásaként pedig a résztvevők együtt fogyasztották el a szakmai találkozóra készített dekoratív tortát.

Forrás: eMagyarország Centrum

2014. május 29. 10:34 | Digitális írástudás, Események, Haladó