children friend girls playing internet with smartphone

Miután több uniós országból panasz érkezett az olyan mobilalkalmazáson belüli (in-app) vásárlásokkal kapcsolatban, amelyeket a fogyasztók, főként a gyermekek online játékok használata közben, gyakran nem is tudatosan végeznek, a tagállami hatóságok és az Európai Bizottság közös megoldások kidolgozásába kezdtek.

Az online és mobil játékalkalmazásokon belüli vásárlások elleni, uniós szinten koordinált hatósági fellépés már meghozta első, kézzelfogható eredményeit. Az ágazat több kötelezettségvállalást is tett a fogyasztói aggályok eloszlatására. A hatósági fellépés a mobilalkalmazások gyorsan növekvő ágazatába vetett fogyasztói bizalmat hivatott megerősíteni.

„Ezen a területen ez az első olyan hatósági fellépés, amely során az Európai Bizottság és a tagállami hatóságok összefogtak. Örömmel látom, hogy közös munkánk eredményei már megmutatkoznak. Ez elsősorban a fogyasztók számára fontos. Különösen az online játékokkal játszó gyermekeket kell fokozott védelemben részesíteni. A hatósági fellépés során szerzett értékes tapasztalatoknak ezenkívül igen nagy hasznát vesszük az arról folyó megbeszéléseken is, hogy miként lehetne a fogyasztói jogok uniós szintű érvényesítését a leghatékonyabban megszervezni. Bebizonyosodott, hogy az együttműködés kifizetődő, és minden tagállamban erősíti a fogyasztóvédelmet” – nyilatkozta Neven Mimica uniós fogyasztópolitikai biztos.

A Bizottság alelnöke, Neelie Kroes szerint, aki egyben a digitális menetrendért felelős biztos tisztségét is betölti: „A Bizottság messzemenően támogatja az innovációt a mobilalkalmazások ágazatában. Az alkalmazásokon belüli vásárlások jogszerű üzleti modellnek számítanak, de fontos, hogy az alkalmazásfejlesztők megértsék és tiszteletben tartsák az uniós jogszabályokat ezen új üzleti modellek létrehozása során.”

A fogyasztóvédelmi együttműködési hálózatban részt vevő tagállami hatóságok közös állásfoglalásában, amelyet 2013 decemberében az Apple-nek, a Google-nek és az Interactive Software Federation of Europe-nak (Interaktív Szoftverek Európai Szövetsége) is elküldtek(1), a következő kívánalmak szerepelnek:

  • az „ingyenesként” reklámozott játékok nem téveszthetik meg a fogyasztókat a ténylegesen felmerülő költségek tekintetében;
  • a játékok nem buzdíthatják közvetlenül a gyermekeket az előrejutáshoz szükséges bizonyos elemek megvásárlására, sem pedig arra, hogy a felnőtteket vegyék rá erre;
  • a fogyasztókat megfelelő tájékoztatásban kell részesíteni a fizetési feltételekről, és a vásárlások értékét nem lehet automatikusan, az alapbeállítások révén, a fogyasztók kifejezett hozzájárulása nélkül a számlájukra terhelni;
  • az értékesítők adjanak meg egy e-mail címet arra az esetre, ha a fogyasztóknak további információkra van szükségük vagy panaszt kívánnak tenni.

Az uniós jogszabályok által előírt fogyasztóvédelmi együttműködési mechanizmuson keresztül az Apple, a Google és a fontosabb kereskedelmi szövetségek felszólítást kaptak, hogy a felmerült aggályok orvosolására az EU egészére kiterjedő konkrét megoldásokat javasoljanak.

A Google számos változtatást be kíván vezetni. A végrehajtás már megkezdődött, a folyamat befejezése 2014. szeptember végére várható. Az intézkedések között szerepel: az „ingyenes” szó használatának mellőzése, ha a játék vásárlásokat von maga után; az alkalmazások fejlesztőinek szóló iránymutatás kidolgozása annak érdekében, hogy az uniós jognak megfelelően közvetlenül a gyermekeket ne buzdítsák vásárlásra; valamint határidőkhöz kötött intézkedések, amelyek elősegítik az uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok nyilvánvaló megsértésével kapcsolatos esetek nyomon követését. A Google az alapbeállításokat is módosította, és így most már az alkalmazásokon belüli egyes fizetésekre csak a fogyasztók hozzájárulásával kerülhet sor, hacsak ők maguk át felül nem írták ezt a beállítást.

Bár sajnos a fizetések jóváhagyásával kapcsolatos problémákat illetően az Apple még nem állt elő konkrét és azonnali megoldásokkal, azt azonban vállalta, hogy foglalkozni fog a fogyasztók aggályaival. Az esetleges változtatások végrehajtása érdekében viszont még nem tett konkrét lépéseket, és határidőket sem tűzött ki. A fogyasztóvédelmi együttműködési hálózat hatóságai mindaddig folytatják a megbeszéléseket az Apple-lel, amíg az nem tesz közzé konkrét részleteket, és módszereit összhangba nem hozza a közös állásfoglalással.

A tagállamok végrehajtó hatóságai és az Európai Bizottság felkérték a játékfejlesztők és az online játékfórumok szövetségeit, hogy dolgozzanak ki célirányos intézkedéseket a közös álláspontban említett kérdésekre adott válaszlépésként. Az egyik ilyen lehetséges lépés pl. az lehetne, hogy olyan iránymutatásokat vagy szabványokat alakítanak ki, amelyek magukban foglalják a fogyasztóvédelmi együttműködés keretében elfogadott közös álláspontot.

A jogszabályok érvényre juttatása, ideértve az esetleges jogi lépések meghozatalát is, a tagállami hatóságok jogkörébe tartozik, mint ahogyan a fennmaradó jogi kérdések tisztázása is.

Az Európai Bizottság és a tagállamok továbbra is figyelemmel követik ezt a kérdéskört, különösen pedig azt, hogy a kötelezettségvállalások a gyakorlatban is beváltották-e a hozzájuk fűzött reményeket a közös álláspontban említett problémák orvoslása terén.

Háttér-információk

A fogyasztóvédelmi együttműködésről szóló uniós rendelet (azaz a 2006/2004/EK rendelet) a tagállami fogyasztóvédelmi hatóságokat egy páneurópai jogérvényesítő hálózaton belül kapcsolja össze. E hálózatnak köszönhetően valamely uniós ország nemzeti hatósága felkérheti egy másik uniós ország illetékes hatóságát, hogy az uniós fogyasztóvédelmi szabályokkal kapcsolatos, több országot érintő jogsértés esetén tegye meg a megfelelő lépéseket. Az együttműködés a fogyasztóvédelem számos területének szabályozására kiterjed, így például a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelvre és a szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló irányelvre is.

Forrás: europa.eu

2014. július 23. 10:00 | Biztonságos internetezés