Verkehrsschild_455

Olyan alkalmazást fejlesztettek ki, amely a hallássérültek beszédmegértését és beszédképzés-tanítását az eddig ismert módszereknél hatékonyabban támogatja.

A hallássérültek (közöttük a siketek) rosszul vagy egyáltalán nem értik a helyes beszédet, és maguk is rosszul beszélnek. A beszédértés javítható, ha a szájról olvasásnál hatékonyabban segíti a látásuk. Ugyanez érvényes a beszédképzés minőségének javításában, hiszen akkor a hallássérültek a kifejlesztett módszer és a látásuk segítségével össze tudják hasonlítani a helyes beszédet a sajátjukkal, és utóbbit az előbbihez tudják “igazítani”.

A projekt két, együtt alkalmazható eljárást kínál a beszéd vizuális kontrolljára. Az egyik a Debreceni Egyetemen kidolgozott audiovizuális transzkóder, a másik a Miskolci Egyetemen kifejlesztett „beszélő fej”. Az internet intenzív alkalmazása lehetővé teszi olyan szolgáltatások tervezését, amelyek nagy számítási kapacitású szerverek rendszerbe állítását igénylik – ilyen a „beszélő fej” és a prozódiai jellemzők számítása.

Hasonló fejlesztések már léteznek a világon, ám azok nem mutatják meg a szavak helyes artikulációjával egyidejűleg a mintaszó és a kiejtett gyakorló szó vizualizált akusztikai jellemzőit. A kifejlesztett technológia független a nyelvtől, könnyen adaptálható idegen nyelvekre. A rendszer hazánkban az interneten keresztül használható szabad hozzáférésű alkalmazásban. A gyakorlatban is hasznosítható cél olyan komplex rendszer létrehozása volt, amely a beszéd audiovizuális megjelenítését szolgálja.

Összeállt egy 4000 szavas beszédhang-videogram szótár és az ahhoz tartozó transzparens „beszélő fej” által szimulált artikulációs mozdulatsor. A program egyéves használatával a súlyosan nagyothalló gyermekek beszédérthetősége nagymértékben javult a kontrollcsoporthoz képest. Ez bizonyítja a számítógépes tanítási program létjogosultságát a beszédképzés és a képzett beszéd érthetőségének javítására és sikerességét a hallássérültek beszédfejlesztésében.

Forrás: hirado.hu

2015. június 1. 11:33 | eBefogadás, Magyar sikerek