Business people group working with laptop.

A KIFÜ is részt vesz a Digitális Nemzeti Fejlesztési Program (DNFP) céljainak eléréséhez kapcsolódó, Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program kis- és középvállalkozásoknak című kiemelt projekt végrehajtásában.

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében megvalósuló kezdeményezést a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) által vezetett konzorcium valósítja meg az Informatika a Társadalomért Egyesület (Infotér) és a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség közreműködésével.

A közel 2 milliárd forint összértékű projekt fő célja a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása, amely növeli versenyképességüket, továbbá fejleszti a vállalkozások innovatív szemléletét és naprakész üzleti tudását. Mindezek mellett cél az infokommunikációs technológiák (IKT) és alkalmazások készségszintű és professzionális használatának ösztönzése, hasznosságuk és az általuk elérhető előnyök bemutatása, az igények felkeltése.

Miért van erre szükség?

A hazai KKV-k – különös tekintettel a mikro- és kisvállalkozásokra – innovatív szemléletének és naprakész üzleti tudásának növelése, az IKT eszközök és alkalmazások készségszintű és professzionális használata, vagyis a vállalkozások elektronikus gazdaságba történő beilleszkedésének javítása nemzetgazdasági szempontból elengedhetetlen. A hazai KKV-k jelenleg még korlátozottan használják a korszerű infokommunikációs technológiákat és megoldásokat, amelyek a versenyképesség és jövedelemtermelés fontos elemei.

A magyar KKV vezetők, döntéshozók, tulajdonosok hiányos információkkal rendelkeznek az IKT vállalati felhasználási lehetőségeiről. A legfrissebb európai és hazai kutatások alapján a főbb vállalati IKT mutatók tekintetében Magyarország az európai élvonalhoz, de még az átlaghoz képest is lemaradásban van. Ezek a kutatások Magyarországot a leszakadó innovátorok és az IKT-t későn adaptálók csoportjába sorolják. A vállalkozások webes megjelenése és a digitális döntéstámogató rendszerek használata is jelentős mértékben (5-10%-kal) elmarad az uniós átlagtól.

Az IKT eszközök használhatóságának korlátozott ismerete – valamint a részben emiatt is alacsony IKT beruházási hajlandóság – alacsony színvonalú vállalati folyamatintegrációt és az infokommunikációs technológiákban rejlő lehetőségek korlátozott igénybevételét, továbbá az e-közigazgatási szolgáltatások nem megfelelő kihasználtságát eredményezi.

A hazai vállalkozások eGazdaságbeli lemaradásának vannak motivációs, finanszírozási és kisebb mértékben szabályozási tényezői is. Célzott állami beavatkozást szükséges indítani a KKV-k IKT motivációs és szemléletbeli gátjainak csökkentésére, továbbá el kell érni, hogy 2014-2020 között, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program digitális gazdaság fejlesztését célzó finanszírozási programjainak hatékonysága, és az elért pályázók köre is növekedjen. Ennek egyik első lépése a 2015. június 30-án az Irányító Hatósághoz benyújtott GINOP-3.2.1-2015 projekt sikeres megvalósítása.

A tervek szerint az Infokommunikációs motivációs, szemléletformáló és kompetenciafejlesztő program keretében – aktív kommunikációs-, információs- és médiakampány segítségével – több ezer vállalkozást sikerül elérni és megszólítani, amelyek közül legalább háromezer aktívan bevonásra kerül a programba. Az így közvetetten támogatott KKV-knál az újonnan bevezetett IKT alkalmazások száma meghaladja majd a háromezer-ötszázat. A figyelemfelkeltés fontos eszközei lesznek a program által előállított elektronikus szemléletformáló anyagok, IKT kompetencianövelő tájékoztató napok, és a kiemelt rendezvények. Ennek hatékony támogatására országos szintű kamarai IKT tanácsadói hálózat kerül kiépítésre, és létrejön egy komplex informatikai, interaktív döntéstámogató tudásplatform is.

A KIFÜ – mint a programért felelős konzorcium tagja – jelentős tapasztalattal bír az európai uniós forrásból megvalósuló, különösen informatikai tárgyú, kiemelt ágazati fejlesztési projektek projektgazdai, konzorciumvezetői feladatainak sikeres és hatékony ellátásában. Erre a tapasztalatra, és a megszerzett tudásra támaszkodva a GINOP-3.2.1-2015 projekt keretében elsősorban folyamat minőségbiztosítási és módszertani támogatási feladatokat lát majd el, továbbá felkészült szakértői állományára támaszkodva biztosítja a DNFP-vel kapcsolatos szinergiákat.

Forrás: KIFÜ

2015. augusztus 13. 06:49 | Pályázatok