Cikkek

NFM: nélkülözhetetlen a digitális írástudás

Könyvtári belépő a digitális írástudáshoz

 

Tanulmányok

Borbély Mária – Digitális írástudás, digitális kompetenciák a statisztikai adatok tükrében

Koltay Tibor – Médiaműveltség, média-írástudás, digitális írástudás

Koltay Tibor – Digitális írástudás – Web 2.0 – pedagógia

Z. Karvalics László – Információs kultúra, információs műveltség 

Z. Karvalics László – A fától az erdőt: Az információközösség fogalmának értelme és szükségszerűsége

Z. Karvalics László – Az információs társadalom történetisége

Z. Karvalics László, Molnár Szilárd, Pintér Róbert – Leszakadóban? Kormányzati reform és információs társadalom Magyarországon

Z. Karvalics László – Információ, tudás, társadalom, gazdaság, technológia: egy egységes terminológia felé

Z. Karvalics László – Internet és társadalomtudomány: a kutatás helyzete

Molnár Szilárd, Z. Karvalics László – Közigazgatás az Internet korában: az e-kormányzat kutatói szemmel

Z. Karvalics László – Az információs társadalom mint az oktatás tárgya

Molnár György – Új kihívások a pedagógus életpálya modellben, különös tekintettel a digitális írástudásra

Szűts Zoltán – Digitális demencia:digitális eszközökkel a felejtés ellen vagy mellett

Angelusz Róbert – Fábián Zoltán – Tardos Róbert: Digitális egyenlőtlenségek és az info-kommunikációs eszközhasználat válfajai

Fábián Zoltán: Digitális írástudás: a számítógép és az internethasználat elterjedtségének társadalmi jellemzői Magyarországon

Bernát Anikó – Fábián Zoltán: Digitális írástudás, társadalmi szegmentáltság

Kováts Ildikó Információs Társadalom, Emberi tényező, Civil társadalom, Média

 

Videó, hanganyag

Rab Árpád: Elmélet és gyakorlat az oktatásban 

Új osztályterem, új módszerek a Z-generáció oktatásában 

A felsőoktatás fejlesztése, különös tekintettel az IKT szektorra

Kerekasztal-beszélgetés a köznevelés fejlesztéséről 

Ledolgozható az internet hazai lemaradása

 

Statisztika

Központi Statisztikai Hivatal kiadta 2003. éves átfogó jelentése a társadalom és az infrastruktúra állapotáról

Infomédia monitoring 2012

Lakossági internethasználat, online piacfelmérés 2013