Az eMagyarország Pontok létesítése számos társadalmi és gazdasági hasznot jelent a lakosság számára:

Társadalmi haszon:

 • hozzájárul a digitális írástudatlanság felszámolásához,
 • elősegíti a leszakadt területek és kistelepülések versenyképességének növelését,
 • növekszik a civil együttműködés,
 • csökkennek a lakosság adminisztratív terhei,
 • egyenlő esélyt biztosít az elektronikus (köz)szolgáltatásokhoz,
 • bővül az e-szolgáltatások kínálata (kiemelten az állami szolgáltatások körében),
 • teljes körű szélessávú internet-penetráció elősegítése,
 • az állampolgárok lehetőséget kapnak az elektronikus ügyintézésre, és a különböző e-közigazgatási szolgáltatások igénybevételére,
 • javulnak az IKT készségek, ezáltal fokozódik a hátrányos helyzetű települések felzárkózásának folyamata.

Gazdasági haszon:

 • csökkennek a különböző adminisztrációs terhek,
 • lehetővé válik a közigazgatás költséghatékony működésének fokozása, a kötelező vállalkozói elektronikus adóbevallás segítése,
 • lehetővé válik az e-kereskedelem, az ezzel kapcsolatos adóbevétel növelése,
 • helyi kisvállalkozások internetes megjelenésének elősegítése,
 • piacbővítési lehetőségek online marketing lehetőségek megismertetésével,
 • pályázati információk könnyebb elérhetősége, pályázatok elektronikus benyújtásának segítése.

Az együttműködés megvalósításának célja, hogy egy egységes szolgáltatásokat nyújtó, jól működő és átlátható eMagyarország hálózat létesüljön, illetve hogy az eMagyarország pontok középtávon franchise-hoz hasonló rendszerben működjenek, és az üzleti szolgáltatások bevezetésének ösztönzésével már középtávon önfenntartóvá váljanak. A csatlakozás és a hálózati működés keretfeltételeit, az eMagyarország Program keretében az ePontok részére nyújtott szolgáltatásokat, illetve a pontok működésével szemben támasztott elvárásokat az Együttműködési megállapodás és annak Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) rögzítik a Csatlakozzon! menüpontban.

Az eMagyarország hálózathoz csatlakozó tagok különböző előnyökben részesülhetnek, hiszen a hálózat működése számos kézzelfogható eredményekkel járul hozzá a társadalom és a gazdaság sikeres működéséhez.