fromann_ricsiKedves Látogató!

Szeretettel köszöntöm a Digitális Jólét Koordinációs Központ vezetőjeként!

A digitalizáció mára az életünk minden területét átalakító és meghatározó tényezővé vált. Napjainkban csak azok a vállalkozások, polgárok, nemzetgazdaságok és gazdasági régiók lehetnek sikeresek és azok képesek biztosítani a versenyképességüket, akik és amelyek időben felismerik, hogy a digitalizációtól nem megvédeni kell magunkat, hanem a  saját javunkra szükséges fordítani. A digitális eszközök használata az élet minden területén segítséget nyújthat, így a személyes kapcsolataink javításában, a társasági életben, a munkavégzésben, a biztonságérzet növelésében vagy akár az egészségmegőrzésben is.

A Digitális Jólét Program (DJP) átfogó célja, hogy összehangolja a különböző digitalizációs programokat, kezdeményezéseket, és ahol hiányt érzékel, ott újakat indítson. A felmérések szerint a digitális eszközök biztonságos és magabiztos használatától legfőbb távoltartó erő ugyanakkor továbbra is az ismeretek, a felkészültség, azaz a digitális kompetenciák hiánya. A digitális kompetenciafejlesztés kérdését tekinthetjük sorskérdésnek is.

A magyar polgárok digitális kompetenciafejlesztése érdekében létrejött a Digitális Jólét Koordinációs Központ, melynek egyik fő feladata a Digitális Jólét Program Hálózatnak, a DJP Pontoknak és a DJP Mentoroknak a szakmai támogatása, vezetése, és tevékenységük összehangolása. A Digitális Jólét Program Hálózat (korábbi nevén: eMagyarország Hálózat) indulásakor hosszú távú célként fogalmazódott meg, hogy az ország egész területén elérhető közösségi internet-hozzáférési pontok tegyék lehetővé a polgárok számára az internet és az infokommunikációs eszközök alapvető használatát. Az ennek érdekében létrehozott DJP Pontok és a benne működő DJP Mentorok (korábbi nevén: eTanácsadók) nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy a polgárok mind szélesebb köre ismerhesse meg a digitális eszközöket, és elindulhasson a digitális felzárkózás útján. A DJP Hálózat továbbra is az ország teljes területén segíti a polgárok digitális világgal való megismerkedését és digitális kompetenciáinak fejlesztését. Jelenleg mintegy 1.200 településen, 1.500 Digitális Jólét Program Ponton közel 1.800 Digitális Jólét Program Mentor dolgozik a digitális írástudatlanság csökkentése érdekében . Feladatunk mindemellett minden olyan program és kezdeményezés támogatásaés koordinációja, amely a polgárok egy-egy jól körülhatárolható célcsoportjában a digitális készségek és képességek fejlesztését célozza meg.

Meggyőződésem, hogy a digitalizáció egy példátlan felzárkósi esély Magyarország számára, hiszen most kell eldöntenünk, hogy valóban kiugrási lehetőségként tekintünk-e a digitalizációra és tudunk-e élni a digitális jólét által kínált lehetőségeinkkel.

Üdvözlettel:

Dr. Fromann Richárd

Digitális Jólét Koordinációs Központ vezetője