A Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. égisze alatt működő Digitális Jólét Koordinációs Központ (DJKK) ellátja a digitális ökoszisztéma fejlesztésével, a digitális írástudás szintjének növelésével, és az e területen működő programok koordinációjával kapcsolatos feladatokat az iskolarendszeren kívüli képzések vonatkozásában, valamint a DJP Hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat, a Digitális Jólét Program (DJP) eredményeinek országos szintű megjelenítését, az érintett szereplők tájékoztatását, felügyeli és koordinálja a Digitális Jólét Program Mentorok (DJP Mentorok) munkáját. Képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével és a DJP Hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez.