Jelenleg közel 1500 DJP Pont üzemel országszerte, ahol az internet, digitális eszközök és kompetenciafejlesztő tevékenységek mindenki számára elérhetőek.

Jellemzői:
⦁ Az állampolgárok számára könnyen elérhető, nyilvános térben működnek, ahová a rendszeresen ellátogatnak (pl. könyvtár, iskola, polgármesteri hivatal, kultúrház, idősek napközi otthona, teleház, plébánia).
⦁  Meghatározott nyitvatartási rendben és időben rendelkezésre állnak.
⦁ Országszerte megtalálhatók a nagyvárosoktól a legkisebb településekig.
⦁ Szakértő segítséget biztosítanak az érdeklődőknek a  DJP Mentorok segítségével.
⦁ A DJP Pontok szolgáltatása a helyi igényeknek megfelelően kialakítva, igen széles skálán mozog.

A DJP Pontok léte különböző társadalmi és gazdasági hasznosságot jelent a lakosság számára:

Társadalmi haszon:
⦁ hozzájárul a digitális írástudatlanság felszámolásához
⦁ elősegíti a leszakadt területek és kistelepülések versenyképességének növelését
⦁ növekszik a civil együttműködés
⦁ csökkennek a lakosság adminisztratív terhei
⦁ egyenlő esélyt biztosít az elektronikus (köz)szolgáltatásokhoz
⦁ bővül az e-szolgáltatások kínálata (kiemelten az állami szolgáltatások körében)
⦁ teljes körű szélessávú internet-penetráció
⦁ az állampolgárok lehetőséget kapnak az elektronikus ügyintézésre, és a különböző  e-közigazgatási szolgáltatások igénybevételére
Javulnak az IKT készségek, ezáltal fokozódik a hátrányos helyzetű települések felzárkózásának folyamata.
Gazdasági haszon:
⦁ csökkennek a különböző adminisztrációs terhek
⦁ lehetővé válik a közigazgatás költséghatékony működésének fokozása
⦁ transzparencia (e-Demokrácia)
⦁ lehetővé válik az e-kereskedelem adóbevétel növelése
⦁ magántőke bevonása
A DJP Pontok hálózatához csatlakozó tagok különböző előnyökben részesülhetnek, hiszen a Hálózat működése számos kézzelfogható eredménnyel járul hozzá a társadalom és a gazdaság sikeres működéséhez.