A Digitális Jólét Program (DJP) Hálózat célja, hogy minden magyar polgár a digitalizáció nyertesévé váljon. A Hálózatot alkotó Digitális Jólét Program (DJP) Pontok az ország egész területén megtalálhatóak, a Pontokon tevékenykedő Digitális Jólét Program (DJP) Mentorok pedig készségesen segítik a magyar polgárokat az alapvető digitális kompetenciák elsajátítására, valamint az online világ és az okoseszközök magabiztos és biztonságos használatára.
A digitalizáció és az internethasználat ma már teljes mértékben meghatározza a mindennapjainkat, a munka világától egészen a magánéletig. A Digitális Jólét Program különböző stratégiai irányzatok mentén segít abban, hogy a digitális megoldások Magyarországon társadalmi, gazdasági, és közigazgatási szinten hatékonyan el tudjanak terjedni.
A Hálózat hatékony irányítása, koordinációja érdekében régiónként a DJP Hálózat Regionális Vezetői, megyei szinten pedig a DJP Hálózat Megyei Vezetői segítik a DJP Mentorok munkáját.
A DJP Megyei Vezetők a DJP Pontokkal és a DJP Mentorokkal aktív kapcsolatot tartanak. Hozzájárulnak a legjobb gyakorlatok és megoldások terjesztéséhez, valamint segítik a DJP Mentorok és a Digitális Jólét Koordinációs Központ közötti kommunikációt.
A DJP Megyei Vezetők fölé helyezett szintet a DJP Regionális Vezetők képviselik, régiónként három megyét összefogva. Az Ő szerepük elsősorban a régióhoz tartozó fenntartói (például önkormányzati) kapcsolatok megerősítése, ezáltal az elkötelezettség elérése. Feladatuk a DJP Pontok aktivitásának elősegítése, ezzel kapcsolatosan összhangot teremtenek a saját régiójukban dolgozó DJP Mentorok, valamint a többi régió tevékenységei között.

Digitális Jólét Koordinációs Központ

A Neumann János Nonprofit Közhasznú Kft. égisze alatt működő Digitális Jólét Koordinációs Központ (DJKK) ellátja a digitális ökoszisztéma fejlesztésével, a digitális írástudás szintjének növelésével, és az e területen működő programok koordinációjával kapcsolatos feladatokat az iskolarendszeren kívüli képzések vonatkozásában, valamint a DJP Hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos feladatokat, a Digitális Jólét Program (DJP) eredményeinek országos szintű megjelenítését, az érintett szereplők tájékoztatását, felügyeli és koordinálja a Digitális Jólét Program Mentorok (DJP Mentorok) munkáját. Képzési, valamint az információs társadalom fejlesztésével és a DJP Hálózat szakmai koordinálásával kapcsolatos felnőttképzési tevékenységet végez.
A DJKK kiemelt feladatai:
⦁ egységes követelményrendszer alapján irányítja, felügyeli és monitorozza a DJP Pontok működését, segíti a DJP Mentorok munkáját;
⦁ központilag kidolgozott, engedélyeztetett képzési programok alapján szakmailag támogatja a DJP Mentorok képzését és továbbképzését;
⦁ állampolgárok digitális kompetenciafejlesztéséhez kapcsolódó programokban és projektekben való részvétel
⦁ lobbitevékenységet folytat a DJP Hálózat működési forrásainak megteremtéséhez;
⦁ a programgazdák részére folyamatosan adatokat gyűjt és szolgáltat.