Biztonság: A DJKK és a Kormányzati Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) biztosítja azt a szakmai segítséget, ami egy színvonalas közösségi internet hozzáférési pont működéséhez elengedhetetlen. Segítséget nyújt a munkatársak folyamatos képzésében, továbbá a DJKK és KIFÜ ügyfélszolgálata bármilyen kérés vagy kérdés esetén készséggel áll a Hálózat tagjainak rendelkezésére.

Státusz: A DJKK különböző rendezvényeinek (DJP Regionális és Megyei Mentori találkozók), és a KIFÜ DJP Mentorok oktatásainak során számít a DJP Mentorok aktív közreműködésére. A DJKK Hálózatának tagjai egységes arculati elemekkel (logó, banner, stb.) fémjelzik magukat.

Rendszeres interakciók: A DJKK szoros kapcsolatot alakít ki és tart fent a Hálózat szereplőivel annak érdekében, hogy a Pontok ne érezzék magukat elszigeteltnek – még a legkisebb települések esetében sem – és másokkal rendszeres interakciókba léphessenek. Ezt e-mailben, körlevelekben, kérdőívekkel, illetve telefonos vagy személyes megkeresésekkel érik el, valamint 2018 első félévében a DJP Regionális és Megyei Vezetők szervezése által Regionális és Megyei találkozók keretében, melyet az ország 6 régiójában, valamint 18 megyéjében a DJP Mentorok vagy leendő DJP Mentorok számára rendeztek. A Regionális és Megyei DJP Hálózati Vezetők feladata, hogy az alulról jövő kezdeményezéseket, ötleteket, problémákat és sikereket eljuttassák a DJKK-hoz és hozzájáruljanak az országos Hálózat még hatékonyabb működtetéséhez.

Egymás segítése: A Hálózat egyik legfontosabb erőforrása az egymásnak történő szakmai segítségnyújtásban rejlik. A DJKK a DJP Pontoknak nyújtott szakmai segítségen túl hozzájárul a DJP Pontokat fenntartó intézmények településmarketingjéhez azzal, hogy a DJP Pont által szervezett rendezvények beszámolóit ingyenesen közzéteszi a honlapján. A DJP Pontok pedig a DJKK munkáját segítik azzal, hogy az időközi jelentéseket, statisztikai felméréseket online továbbítják a Központ felé, ami a DJKK hosszú távú szakmai stratégiájának kialakításában játszik kulcsfontosságú szerepet.

Célok megvalósítása: A Hálózat legfontosabb célja a szakértő segítség nyújtása a digitális szakadék leküzdésében és az elektronikus közszolgáltatások elterjesztésében. A DJP Pontok széleskörű szolgáltatásainak igénybevételének köszönhetően hosszú távon csökkenhet az okmányirodák leterheltsége is. Mindezek közvetve járulnak hozzá a regionális különbségek leküzdéséhez, a munkahelyek teremtéséhez és megtartásához, a fiatalok helyben maradásához, a munkanélküliség csökkentéséhez, a munkaerő helyben maradásához és az esélyegyenlőség megteremtéséhez.