Köszöntöm az oldalon, amelynek célja közös társadalmi felelősségvállalás indítása a számítógép és az internet előnyeit még nem ismerő állampolgárok felzárkóztatására, a magyar állam és az infokommunikációs technológiákat (IKT) tudatosan használó állampolgárok közreműködésével.

Az információ és a tudástőke napjainkra egy ország fejlettségét elsődlegesen meghatározó tényezővé vált. Európa gazdasága számára a versenyképesség további növeléséhez kikerülhetetlen az IKT széleskörű, újszerű alkalmazása.

Az információs társadalom és ezen belül a digitális írástudás kérdése ezért nem is lehetne aktuálisabb. A XXI. században a digitális világban való tájékozottság kulcsfontosságú az egyén és az ország számára is. Az International Data Corporation (IDC) felmérése szerint 2015-re az előrejelzések szerint az új munkahelyek 90 százalékában valamilyen szintű e-készségre mindenképp szükség lesz. Mégis egyes területeken és társadalmi rétegekben még mindig magas a digitális írástudatlanság mértéke, amely a 15 év feletti lakosság közel felét, több, mint 40 százalékát érinti. Többségük akkor sem lenne hajlandó számítógépet használni, ha a munkájához lenne rá szüksége. Ez erős negatív attitűdöt feltételez, rontja életminőségüket és az ország versenyképességi kilátásait is. Ami az internet használók számára már természetes, a másik oldalon egy jelentős társadalmi-gazdasági elmaradást indukál.

A digitális írástudás fejlesztésének hatása a makrogazdaságra (eNET Kft.) című kutatás eredménye alapján a digitális írástudás növelése jelentős GDP bővüléssel jár: annak 1 %-os emelkedése a GDP-ben 0,123 %-os növekedést, azaz 34,7 Mrd GDP többletet eredményez, és ez tartósan beépül a növekedésbe, tehát nem egyszeri hatást jelent (Magyarország esetében ez 34,7 Mrd Ft GDP többlet százalékpontonként).

Magyarország kormányának ezért határozott törekvése, hogy az e-készségek fejlesztése tartós növekedésnek induljon a lakosság, a mikro-, kis- és közepes vállalkozások és a közigazgatás területén is. A versenyképes Magyarország megteremtésének folyamatában kiemelten fontos a digitális írástudatlanság felszámolása, a tudatos és felelős használat feltételeinek megteremtése.

A nagyszámú digitálisan képzetlen felnőtt lakosság bevonásában az eszközzel való közvetlen kapcsolat és a személyes példa szerepe egyre inkább felértékelődik, ezért cél a személyes kapcsolatokra, a helyi közösségek erejére épülő programok megvalósítása a kormányzat által koordinált közösségi internetes terek, az eMagyarország Pontok hálózatán keresztül. Ezek feladata a használatra ösztönzés, az e-bizalom megalapozása, a sokrétű segítségnyújtás, amely igazán eredményessé a számítógépet és internetet már használó állampolgárok közreműködésével válhat.

Ennek a folyamatnak támogatására kérem Önt, mint internet használót, hogy családját és tágabb környezetét segítse a használathoz kötődő előnyök tudatosításában. Nincs hatékonyabb annál a személyre szabott ösztönzésnél, amelyet egy hozzánk közelállótól kapunk, segítsége ezért rendkívül fontos, hogy a környezetében élő, IKT használattól idegenkedő polgárok életminősége és versenyképessége javíthatóvá váljon. Mindezzel Ön is hozzájárul az ország versenyképességének növekedéséhez is. Kérem, támogassa a kormány törekvéseit e téren, amelyhez ez a honlap és az eMagyarország Pontokon dolgozók is  segítséget nyújtanak.

Segítő közreműködését előre is köszönöm!

Üdvözlettel:

Vályi-Nagy Vilmos
Infokommunikációért felelős államtitkár