Az eMagyarország Pontok-kal kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések

Ki a kötelezettségvállaló kapcsolattartója az együttműködési megállapodásban?

Az a személy, aki az eMagyarország Ponton vagy a Pontot működtető intézményben vezetői tisztséget tölt be és/vagy az eMagyarország Pontot fizikai értelemben vezeti, annak tevékenységéért helyben felelős.

Ki a kötelezettségvállaló kapcsolattartója az együttműködési megállapodásban?

Az a személy, aki a kötelezettségvállaló hivatalos képviselőjét kapcsolattartási, információ átadási céllal képviseli, helyettesíti.

Ki a kötelezettségvállaló intézmény hivatalos képviselője az együttműködési megállapodásban?

Az a személy, amely az intézményt hivatalos ügyekben képviseli. Közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal rendelkezik, amelyen vagy teljesen önállóan vagy ugyanazon intézmény egy másik tisztségviselőjével együttesen ír alá. (Pl. a polgármester aláírása csak a jegyző aláírásával együttesen érvényes.)

Ki a kötelezettségvállaló intézmény az együttműködési megállapodásban?

Az eMagyarország Pontok többségükben valamely más intézmény fenntartásában működnek pl. könyvtárak, művelődési házak, teleházak, stb. Azonban ezen intézmények közül is a kötelezettségvállaló intézmény csak az lehet, amely teljesen önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkezik. Így pl. nem lehet kötelezettségvállaló az a könyvtár, amely csak részben működik önállóan, pénzügyi kötelezettséget a hivatalos képviselője nem, vagy csak mással együtt vállalhat. Ezen esetekben a könyvtár önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkező fenntartó intézménye lesz az eMagyaroroszág Pont együttműködési megállapodásában szereplő kötelezettségvállaló intézmény.

Műszaki cikkeket forgalmazó boltot üzemeltetünk, ahol az eladótérben van két számítógépünk, amin bárki internetezhet. Szeretnénk eMagyarország pontként üzemelni, mi kell ahhoz, hogy kitehessük a táblát?

Az eMagyarország táblát az teheti ki, aki az eMagyarország Pontok hálózatának tagja, azaz eMagyarország Pont. A jelenleg működő eMagyarország Pontok kormányprogramok keretében pályázati támogatással jöttek létre (ITP-3, ITP-15, ITP-16, KIHOP-2008). Ezek a legkülönbözőbb vállalkozásoknál, szervezeteknél és intézményeknél üzemelnek (pl.: könyvtárak, közművelődési intézmények, önkormányzatok, egyházi intézmények, kórházak, szanatóriumok, idősek otthonai, alapítványok). Az eMagyarország Pontok működését az eMagyarország Centrum segíti.

Közös feltétel minden eMagyarország Pontnál, hogy olyan helyszínen üzemeljen, amely bárki számára (a nyitvatartási időben) korlátozás nélkül megközelíthető, szolgáltatások nyújtására alkalmas berendezéssel rendelkezik, legalább 1 db korszerű személyi számítógéppel és Internet kapcsolattal rendelkezik, valamint legalább egy fő eTanácsadót foglalkoztat, aki ingyenes szolgáltatást nyújt a lakosság részére az e-közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan.

Mivel az eMagyarország Pontok hálózatot alkotnak, a pontnak szolgáltatási statisztikákat kell biztosítaniuk az eMagyarország Centrumnak egy, a munkaállomásokra telepített monitoring szoftver segítségével.
A csatlakozás részlestes feltételeit a Csatlakozás menüpontban találhatja meg.

Milyen előnyei vannak az eMagyarország hálózatához való csatlakozásnak, az eMagyarország Pontként való működésnek?

Az eMagyarország hálózat tagjának lenni többféle előnnyel, de kötelezettséggel is jár.

A legnagyobb előny, hogy egy országos, közel 3000 tagot számláló virtuális közösség tagja minden eMagyarország Pont, ami egyben azt is jelenti, hogy közel ennyi potenciális együttműködő partnerrel tarthat kapcsolatot az Internetes fórumon, akár szolgáltatásainak fejlesztése, akár nonprofit tevékenysége területén.

Emellett fontos előny azoknak az ingyenes szolgáltatásoknak a köre, amelyet az eMagyarország Centrum nyújt hálózat tagjai részére. Az eMagyarország Centrum jelenleg az alábbiakat nyújtja térítésmentesen az eMagyarország Pontoknak, illetve az ott dolgozó eTanácsadóknak:

I. Szolgáltatást nyújt az eMagyarország Pont arculatának kialakításához:

 • védjegyhasználatot biztosít az eMagyarország Pontoknak és az eTanácsadóknak, ehhez letölthető formában tartja a védjegyeket az eMagyarország honlapon
 • eMagyarország információs táblát bocsát a Pontok rendelkezésére
 • letölthető arculati kézikönyvvel segíti az eMagyarország Pontok arculatának kialakítását
 • microsite tárhelyet (50 MB) és kész honlap-arculati elemeket biztosít az eMagyarország Pontok önálló weboldalához az eMagyarország Program hivatalos honlapján belül

II. Segítséget nyújt az eMagyarország Pontok napi működéséhez:

 • rendszeresen szervez továbbképzéseket az eTanácsadók részére workshopok keretében, illetve eMagyarország Pontonként egy eTanácsadó számára 60 órás, PL-1447 program-akkreditációs lajstromszámú Információs Társadalmi Tanácsadó (eTanácsadó) képzés keretében tanulási lehetőséget biztosít
 • gondoskodik a magyar társadalom digitális írástudásának megfelelő, a kor igényeihez igazodó eTanácsadó kézikönyv elkészítéséről, amelyet folyamatosan frissít, gondoz.
 • folyamatosan látja el az eTanácsadókat információkkal az www.djphalozat.hu oldalon az alábbi témakörökben:
 • eKözszolgáltatások ismertetése, útmutató azok használatához
 • magyar és EU-s forrású pályázatok
 • pályázatírással kapcsolatos központi tájékoztatók
 • hasznosítható vállalkozási ötletek leírása
 • Internet használattal kapcsolatos tudástár üzemeltetése
 • rendszeresen küld hírlevelet az eTanácsadók és az eMagyarország Pontok munkájának segítéséhez
 • telefonos jogi tanácsadást nyújt az eTanácsadók és az eMagyarország Pontok üzemeltetői részére különös tekintettel az eKözszolgáltatások egyes területeire
 • telefonos tanácsadást nyújt a magyar és EU-s forrású pályázatok írásához az eTanácsadóknak
 • telefonos informatikai tanácsadást nyújt az eMagyarország Pontok üzemeltetőinek

III. Népszerűsíti az eMagyarország Pontokat:

 • eMagyarország Pontok térképes keresőjét üzemelteti az eMagyarország Program honlapján
 • az eMagyarország Ponton dolgozó eTanácsadók regiszterét üzemelteti, a tanácsadók elérhetőségét az eMagyarország Program honlapján feltünteti
 • az eMagyarország Program hivatalos honlapján bemutatja az eMagyarország Pontok rendezvényeit

Végül nem elhanyagolható előnye a rendszertagságnak, hogy az eMagyarország Centrum komoly lobby-tevékenységet folytat az eMagyarország hálózathoz már csatlakozott, illetve a továbbiakban az eMagyarország Centrummal együttműködési megállapodást kötő eMagyarország Pontok érdekében, hogy kifejezett az eMagyarország hálózat számára hazai vagy EU-s pénzekből pályázatok kerüljenek kiírásra, így esély van arra, hogy az eMagyarország Pontok az üzemelésükhöz külön támogatásban részesüljenek a jövőben is (a KIHOP-2008-hoz hasonlóan).