Az eTanácsadókkal kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések

Ki az eTanácsadó?

Azt a természetes személy, aki az eMagyarország Pontokon, illetve egyéb közösségi szolgáltató terekben az Internet, az elektronikus ügyintézés, elektronikus közszolgáltatás előnyeinek megismertetését végzi a lakosság körében képzettségtől függetlenül. Munkájával elősegíti az érdeklődők információs társadalomba történő beilleszkedését.

Ki lehet tereptanár? Mi a feladata?

Az a személy lehet tereptanár, aki egy működő eMagyarország Ponton dolgozik és min. 1 éves szakmai gyakorlattal, valamint PL-1447-es lajstromszámú eTanácsadói végzettséggel rendelkezik. Feladata, hogy segítse a hallgatókat a terepgyakorlat során, megossza velük az eMagyarország Pont működésével kapcsolatos információkat. A hallgatók a terepgyakorlat alatt úgynevezett „eTanácsadói hospitáláson” vesznek részt, melyet a tereptanár felügyel és igazol.

 

Az eTanácsadók széles körű oktatási és tanácsadási, ügyfélszolgálati stb. területét leginkább melyik TEAOR fedi le?

85.59 M.n.s. egyéb oktatás:

Ez a szakágazat tartalmazza az elsősorban a felnőtteknek ajánlott és tartott oktatás és szakmai képzés bármely formáját, amely nem tartozik a 85.1-85.4 alágazatokba. Nem tartoznak ide az iskolarendszerű képzések. Ez a képzési forma nem ad hivatalosan elismert végzettséget (államilag elismert oklevelet, diplomát). A képzés különböző formákban történhet: speciális képző intézményben, oktatási intézményben, munkahelyen vagy otthon; folytatható tanteremben, rádión, televízión, internet útján vagy levelező formában.

Ebbe a szakágazatba tartozik:

 • az olyan oktatási forma, amely oktatási szinttel nem meghatározható
 • a felsőoktatási témavezetői feladatok
 • az egyetemi, főiskolai előkészítő szolgáltatás
 • a korrepetáló kurzus, oktatási központok szervezésében
 • a vizsgára felkészítő kurzus
 • nyelvtanfolyam, beszédkészség-fejlesztő kurzus
 • a gyorsolvasás tanfolyama
 • a vallással kapcsolatos kurzus
 • az életmentő tanfolyam
 • a túlélőtanfolyam
 • a nyilvános szereplést elősegítő kommunikációs tanfolyam
 • a számítógépes tanfolyam
 • a természetgyógyászati [pl. talpmasszázs, Reiki, Aroló és ezoterikus (alkímia, jóslás, radiesztáta, asztrológia, hermetika, agykontroll) stb. tanfolyamok

Mit takar a terepgyakorlat pontosan?

A terepgyakorlat a 100 órás képzési időből 12 órányi gyakorlatot jelent, melyet egy működő eMagyarország Ponton, tereptanár felügyelete mellett kell teljesítenie a képzésben résztvevőknek. A 12 óra min. 2 nap alatt a 2. modul befejezését követő és az 5. modul utolsó foglalkozása közötti időszakaszban teljesíthető. A terepgyakorlat alatt a hallgatónak egy ún. terepgyakorlati naplót kell elkészítenie, melyben az öt modul során elsajátított ismeretek megértését és alkalmazási képességét kell dokumentálniuk.