A PROJEKT CÉLJAI

A projekt közvetlen stratégiai célja az Európai Unió irányelvének megfelelő, sőt azon elvárásaiban, komplexitásában túl is mutató, a 112-es európai segélyhívó számon alapuló egységes segélyhívó rendszer nemzeti bevezetése.
Az ESR magában foglalja a segélyhívások fogadását megvalósító HíK-ek kialakítását, a rendőrségi valamint a katasztrófavédelmi (tűzoltósági) közös TiR fejlesztését, és az OMSz által külön projekt keretében (TIOP) megvalósuló Mentésirányítási Rendszer (MiR) integrációját, annak érdekében, hogy biztosítható legyen az állampolgárok alapjogainak – különösen az élethez, testi épséghez és egészséghez fűződő alapjogoknak – érvényesülése, valamint a Készenléti Szervek reagáló képességének javítása, és mindezek hatására az egyén szubjektív biztonságérzetének növelése.

A fő célok:

  • Megvalósul a jelenleg a Rendőrség által üzemeltetett 112-es hívószámon valamennyi távközlési hálózatból elérhető HíK fejlesztése.
  • Az EKOP projekt keretében kialakításra kerül egy országos, a Rendőrség és/vagy a Katasztrófavédelem beavatkozását igénylő események kezelését, megoldását hatékonyan segítő, elektronikus TiR.
  • Összességében olyan infokommunikációs környezet valósul meg a Készenléti Szervek számára, amelyben a kor szakmai és informatikai elvárásainak megfelelő módon azok hatékonyan együttműködhetnek.

MILYEN FELADATOKAT HAJTOTTAK VÉGRE?

A projekt keretében 2013 tavaszára felépült a 2 db (Miskolc és Szombathely) Hívásfogadó Központ (HíK), melyekben a diszpécserek fogják fogadni a beérkező segélykérő hívásokat. A beérkező hívások a létrejövő Hívásfogadó Rendszer (HíR) által lesznek kezelve. A projektben megvalósul a Tevékenységirányítási Rendszer (TIR), mely segítségével a HíK-ekből kapott információk alapján kerülnek riasztásra a Készenléti Szervek. A projektben a NISZ a rendszerintegrátor szerepét tölti be, valamint koordinálja az egységes európai segélyhívószám – a 112 – kommunikációját, azaz tudatosítását a magyar lakosságban.

A projekt hatóköre az új Hívásfogadó Központoktól a Készenléti Szervek járműveiben levő mobil egységekig és az azokon futó alkalmazásokig terjed. AZ ESR-112 a Hívásfogadó Központokra, a rendőrségi és a katasztrófavédelmi tevékenység-irányításra terjed ki, érinti természetesen a mentőket is (nem véletlenül tagja az ESR konzorciumnak a mentőszolgálat), de azt a rendszert egy önálló projektben valósítják meg. Az ESR mellett a készenléti szervek továbbra is használják majd az EDR hálózatot, hogy egymással és az intézkedést koordináló központtal is tudjanak kommunikálni.

Pályázók (konzorciumi tagok) neve: KIFÜ, NISZ, NFM, BM, EMMI, ORFK, OKF, OMSZ

A projekt honlapja: www.SOS112.hu

Forrás: NISZ Zrt.; www.SOS112.hu