*  MIBEN KÜLÖNBÖZIK EZ AZ INTERNETTŐL ÉS MÁS HÁLÓZATOKTÓL? 

A NIIF Intézet által üzemeltetett IP hálózat része a globális Internetnek. Ugyanúgy IP protokollt alkalmaz, mint a többi internethez kapcsolódó más hálózat. Ami megkülönbözteti más internetre csatlakozó hálózattól, hogy a HBONE lehetőséget nyújt a hálózati szintű kísérletezésre, kutatásra. Lehetőség van olyan technológiák kipróbálására, az egyetemek és kutató intézetek vezetésével, amelyeket egy kereskedelmi IP hálózatban nem volna lehetséges kipróbálni: lehetséges a jövő internetét kipróbálni a laborokon kívül.

A HBONE+ hálózat egy nagy teszthálózat az oktatás és kutatás számára: A HBONE+ volt az első országos méretű magyar hálózat ahol 2002-ben kísérleti jelleggel bevezették az IPv6-ot, ami 2005 óta tényleges szolgáltatásként rendelkezésre áll. A HBONE+ az első országos méretű magyar hálózat, ahol DWDM kísérleteket lehet végezni 2010 óta.

A HBONE+ volt az, amely idehaza elsőként tette lehetővé a svájci CERN és a budapesti CERN@Wigner 100 Gbit/s sávszélességű összekötését 2012 év végén. Az NIIF Intézet szoros kapcsolatokat ápol a BME, az ELTE, az SZTE és DE egyetemek, valamint a MTA Wigner, MTA SZTAKI kutatóival a hálózat és hálózati szolgáltatások fejlesztése és kísérletei területén.

A NIIFI-nek azonban nemcsak hálózata van, hanem több egyéb szolgáltatása is, amelyek nélkül az európai kutatók nem tudnának létezni. Ilyen például az eduroam, az eduID, a HD és desktop videokonferencia rendszerek, valamint a szuperszámítástechnikai (Tflop/s) és extrém nagy adattároló (több Pbyte) kapacitások. Az egyetemekkel és kutatóintézetekkel olyan kísérleti megoldásokon dolgozunk, amelyek a kutatást és az oktatást támogatják (szuperszámítógép), inkubálják a kísérleti fejlesztéseket (pl. felhő technológiák).

 

*  MEKKORA FORGALMAT BONYOLÍT ARÁNYAIBAN A TELJES MO-I NETFORGALOMHOZ KÉPEST?

A HBONE+ hálózat forgalmának becsléséhez a következő adatokat érdemes figyelembe venni. A HBONE a nemzetközi kutató hálózat irányában átlagosan mintegy 5 Gbit/s IP forgalmat, míg a nemzetközi kereskedelmi internet irányába átlagosan mintegy 4 Gbit/s IP forgalmat bonyolít le. Magyarországon belül a legfontosabb peering partnerekkel és a BIX-el összesen mintegy 8 Gbit/s IP forgalmat bonyolít le. Ezen felül van az a forgalom, melyre az NIIF Intézetnek IP szinten nincsen rálátása: 100 Gbit/s a CERN@Wigner felé, valamint dedikált kapacitások tesztbedek számára.

IP forgalom szempontjából az NIIF hálózata az első 8 hálózatban található Magyarországon.

 

*  VAN HASONLÓ HÁLÓZATRA PÉLDA KÜLFÖLDÖN?

Igen, Európa országaiban hasonló példákkal találkozhatunk. A NIIFI tulajdonképpen a magyar kutatói és oktatási hálózata (NREN, National Research and Education Network) hazai tagjának tekinthető és mint ilyen teljes jogú tagja a GÉANT-nak (Gigabit European Academic Networking Technology)  és a TERENA-nak (TransEuropean Resesearch Networking Association). A GÉANT az NREN által működtetett közös európai kutatói hálózat. A TERENA égisze alatt egyesülnek a különböző országok hasonló célú szervezetei és erőforrásaikat egyesítve próbálnak meg megoldást találni a felmerülő kihívásokra és szorgalmazzák az innovációt.

További információk az alábbi címen érhetők el: http://www.hboneplus.hu/hboneplus_bemutatas1