A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat révén az állami intézményrendszer részére, annak infrastruktúrájára támaszkodva állami tulajdonú társaságok biztosítják az alábbi szolgáltatásokat:

Központi távközlési- és internet szolgáltatás: A NISZ a Nemzeti Távközlési Gerinchálózaton (NTG) keresztül központilag menedzselt és nemzetbiztonságilag védett adat-, hang- (vezetékes és mobil) és internet-szolgáltatást nyújt a kormányzat és közigazgatás szereplői számára. Ehhez az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. tulajdonában lévő, és a 2012. március 1-jén elindult MVM NET Távközlési Szolgáltató Zrt. (MVM NET Zrt.) biztosítja a gerinchálózatot országos optikai távközlési hálózatának szabad kapacitásait kihasználva. A kormányzati felhasználók részére a szolgáltatást a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ Zrt.) nyújtja.

Helyszíni támogatási- és IT-üzemeltetési szolgáltatások: A Nemzeti Távközlési Gerinchálózat üzemeltetéséhez kapcsolódó szolgáltatásokhoz, esetenként helyszíni támogatási szolgáltatást is nyújt a NISZ, amely a hibaelhárításon túl az ügyfelek számára üzemeltetési és tervezési segítségül is szolgál. Az NTG keretében a szolgáltatások köre, igény szerint kiterjed a telefon-alközpontok üzemeltetésére, illetve az informatikai személyzet szakértői támogatására is.

A PROJEKT EREDMÉNYEI

A korábbi, számos párhuzamosságot magában hordozó, pazarló rendszer kiváltásával éves szinten több milliárd Ft megtakarításra lehet számítani a területen.

104 állami intézmény szolgáltatásainak korszerűsítése történt meg, több mint 3600 végpontra épült ki új hálózati csatlakozás, a rendszer alapkapacitása tízszerese a korábbinak, az adatforgalom pedig közel háromszorosára növekedett. Mindemellett igazodik a járási intézményrendszert is magában foglaló új közigazgatási struktúra igényeihez is.

A hazai távközlési piacon komoly technológiai fejlesztési projektet valósítottak meg igen rövid idő alatt. A magyar villamosenergia-rendszerirányítás technológiai célú távközlési igényeinek kiszolgálása mellett a kormányzat az MVM NET Zrt. távközlési infrastruktúráját használja az államigazgatási infokommunikációs szolgáltatások biztosításához, amely az állami költségek csökkentését eredményezi, ugyanakkor megteremti a lehetőséget arra, hogy a meglévő nemzeti erőforrásainkat minél ésszerűbben és hatékonyabban tudjuk kihasználni.

A hálózatokon korábban a nyújtott szolgáltatások tekintetében is zavaros megoldások voltak jellemzőek, a Projekt ennek megoldására kidolgozott egy új, átláthatóbb szolgáltatási konstrukciót is, illetve a finanszírozás módját is egyszerűbbé, átláthatóbbá tette.

A projekt eredményeként a kormányzati célú hírközlési szolgáltató 2012. április 1-től hangszolgáltatást is nyújt a felhasználók számára. Az új szolgáltatás a korábbihoz képest jelentősen, átlagosan mintegy 40 százalékkal alacsonyabb percdíjakkal vehető igénybe. A hangszolgáltatások átvétele jelentős, azonnali realizálható megtakarítást eredményez a magyar állam számára.

Elmondható, hogy miközben a végpontokon átlagosan az igénybe vehető sávszélesség tízszeresére, de egyes helyszíneken akár ötven szeresére is emelkedett, a költségek jelentős mértékben csökkentek az eddigi évekhez képest nem csak a közigazgatás, hanem az oktatási szektor területén is.