Az Új Széchenyi Terv keretén belül zajlik az NHP – Nemzeti Hálózatfejlesztési Projekthez kapcsolódó fejlesztés megvalósításának második fázisa, melynek során a NISZ Zrt. végzi a kormányzati intézmények kommunikációs eszközeinek korszerűsítését. A NISZ Zrt.-nek, mint a projekt kedvezményezettjének elsődleges célja az, hogy a kormányzati intézmények infrastruktúrájába integrálja az elérhető legkorszerűbb elektronikus hírközlési szolgáltatásokat és eszközöket, ezzel tovább erősítve az állam hatékony működésének feltételeit.

Az érintett intézmények kommunikációs eszközparkjának cseréje magában foglalja a hálózati berendezések modernizációját, az elérési hálózat sávszélességének növelését és a kormányzati célú távközlési szolgáltató támogató rendszereinek funkcionális fejlesztését, melyek együttesen járulnak hozzá a létrehozott Nemzeti Távközlési Gerinchálózat magasabb szintű kihasználáshoz. Ennek eredményeképpen a hagyományos csatornákról fokozatosan a modern online platformokra kerül át az intézményi kommunikáció, mely jelentősen csökkenti a költségvetés információs és kommunikáció-technológiai célokra fordított kiadásait.

A hálózati eszközök korszerűsítése öt nagyobb eszközcsoportra terjed ki: új hálózati berendezések kerülnek a budapesti központi telephely és Magyar Közút végpontjaihoz, ezzel párhuzamosan sor kerül a Kormányablakok végpontjainak modernizációjára, lezajlik a redundáns kapcsolatok kialakítására alkalmas hálózati eszközök beszerzése és telepítése a Legfőbb Ügyészség részére, valamint a járási hivatalok végpontjaihoz kerülnek telepítésre új hálózati eszközök. A projekt jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a közigazgatás szervezeti reformjaként a járási hivatalok 2013. január 1-én elindulhattak.

A 2013. december 27-én záruló EKOP 2.2.4 számú projekt az öt eszközcsoportban összesen 1034 db új eszköz beszerzését és telepítését, illetve 180 elavult hálózati berendezés cseréjét foglalja magában.
A megvalósuló fejlesztések összhangban állnak a Magyary Zoltán Program stratégiai célkitűzéseivel, melyek értelmében megvalósul az állami működés hatékonyságának és a közszolgáltatások színvonalának emelése. A projekt során megújuló kormányzati kommunikációs eszközpark olyan modern infrastruktúrát biztosít, mely a jövőben lehetővé teszi újabb intézmények csatlakozását és új szolgáltatások bevezetését is.

A munkában a korábbi gyakorlattal szemben jelentős szerepet kaptak az infokommunikációs iparágban működő hazai kis- és középvállalkozások is.

A közigazgatási struktúra átalakításában is jelentős szerepet kap a hálózati infrastruktúra fejlesztése, amely elengedhetetlen feltétele a hatékony feladatellátásnak. Az újonnan kialakult járási hivatali működés keretében a rendszer további 212, illetve a kormányablakok esetében mintegy 455 új végpontot szolgál ki. Mindemellett a konszolidáció folytatódik az egészségügyi, oktatási (tankerületek kialakítása) és az önkormányzati szféra intézményeinek bevonása tekintetében is.