Az EU CIP PSP programjából támogatást nyert projekt hátterében a közügyekben való állampolgári részvétel egyszerűsítésének az igénye állt. A szakpolitikák és a szabályozási folyamatok zavarba ejtően komplexnek bizonyulnak, a polgárok egyre inkább eltávolodnak a politikától, ahelyett, hogy érdekeiket arányosan érvényesítve részt vennének a társadalmi párbeszédben.
Ehhez társul, hogy az EU döntéshozatali rendjében sok a szereplő, viszont esetleges az együttműködés a direktívák kezdeményezői, valamint a nemzeti szintű jogalkotók és igazgatási szervek között. A projekt célkitűzése, hogy a polgároknak webes technológiák segítségével könnyen kezelhető felületet biztosítson bekapcsolódni az EU, illetve szűkebb lakókörnyezetük szakpolitikai döntéshozatali folyamataiba.
MELYIK TÉMÁT VÁLASZTOTTÁK?
A platform kipróbálásához egy jelentős társadalmi érdeklődés által övezett témakör került kiválasztásra, a bevándorláspolitika, amely Európa számos részén és az uniós szabályozásban is jelentős kihívássá vált.