Szemlélete alapján az infokommunikáció egyszerre a mindennapok része és a gazdasági versenyképesség fontos tényezője, miközben multiplikátorhatást fejt ki a többi iparágra. Az Infokommunikációért Felelős Államtitkárság kiemelt figyelmet fordít az új kommunikációs technológiák, web2-es lehetőségek terjedésének elősegítésére és ezek felhasználásával az államigazgatás hatékonyságának radikális növelésére.

Az államtitkárság kezeli az audiovizuális politikával, a közigazgatási informatikával, az elektronikus hírközléssel, frekvenciagazdálkodással, információs társadalommal és postaüggyel kapcsolatos feladatokat.

Az államtitkárság dolgozza ki az elektronikus hírközléssel összefüggő stratégiákat, és összehangolja a kapcsolódó programok végrehajtását. Ösztönzők kialakításával gondoskodik a szélessávú infrastruktúra országos elérhetőségéről és a digitális szakadék megszüntetéséről.
Elkészíti a frekvenciahasználatra vonatkozó szakmapolitikát, kialakítja a frekvencia-felhasználás kereteit. Irányítja a közigazgatási informatikai és infokommunikációs infrastruktúra fejlesztési és szolgáltatási politika végrehajtását, gondoskodik a közigazgatási informatika infrastrukturális eszközrendszerének fejlesztéséről, az üzemeltetés feltételeiről, egységes informatikai szolgáltatások kialakításáról.

Szakmai irányítást gyakorol a közigazgatási intézmények, állami vagy részben állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok hírközlési és informatikai tevékenysége felett. Előkészíti vagy miniszteri rendeleti szinten szabályozza a postapiac működését, a postapiacra vonatkozó ágazati stratégiát, és előkészíti a postapiac liberalizációját.