25294

A nyilvánosságban elterjedt vélemény, hogy informatikus diplomával a zsebben különleges helyzetben vannak az IT szakemberek a munkaerőpiacon, és válogathatnak az állásajánlatok között. Vajon tényleg így van a valóságban is, vagy az IT szakemberek másképp látják saját helyzetüket? Elégedettek pályaválasztásukkal, büszkék hivatásukra?

A Morgan Stanley magyarországi IT szakemberek körében végzett kutatása többek között arra kereste a választ, hogy miként látják munkaerő-piaci helyzetüket, társadalmi megbecsültségüket a hazai informatikusok. Az informatikusok szerint szoros verseny jellemzi munkaerő-piaci helyzetüket, szinte mindenki egyetértett azzal, hogy folyamatosan fejleszteniük kell a tudásukat, ha versenyképesek akarnak maradni.

Ugyancsak sokan vannak, akik úgyszólván tudomásul veszik, hogy informatikusként a munkaidejük gyakran a szabadidejük rovására hosszabb: 86 százaléknyian értettek egyet ezzel az állítással, közülük 49 százaléknyian határozottan. A 40 évesnél idősebb informatikusok nagyobb arányban válaszolták, hogy határozott mértékben egyetértenek ezzel az állítással, mint a fiatalabbak (59 százalék, illetve 42-44 százalék).

2908

Hasonlóképpen magas egyetértést tapasztaltak azzal a kijelentéssel kapcsolatban, miszerint a jó informatikus problémamegoldó, így a monoton munka helyett a folyamatos kihívásokat keresi (42 százalék határozottan egyetértett, 43 százalék egyetértett).

Nagyon kevesen voltak azonban, akik úgy gondolják, hogy informatikusként válogatósabbak lehetnek a munkaerőpiacon, mint más diplomás munkakeresők. Mindössze az IT szakemberek egyharmada értett egyet az állítással, és csupán 5 százalékuk érezte határozottan így.

Az IT szakemberek több mint kétharmada ugyanakkor elégedettnek tűnik pályaválasztásával. Erre utal, hogy az informatikusok kétharmada (ajánlaná egy pályaválasztás előtt álló fiatalnak, hogy informatikus legyen, mindössze egytizednyien voltak, akik inkább nem, vagy határozottan nem ajánlanák. Az 40 évesnél idősebbek 40 százaléka válaszolta, hogy határozottan javasolná a pályakezdőknek ezt a foglalkozást, míg a fiatalabbak körében kisebb arányú volt az ennyire határozott állásfoglalás.

2909

Az informatikusok egynegyede úgy érzi foglalkozásának megítélése inkább pozitív. Legtöbben (a kérdezettek fele) azok vannak, akik szerint az, hogy ők informatikusok, nem befolyásolja a megítélésüket egy társaságban. Mindössze 7 százaléknyian érzékelnek negatív megítélést, és a válaszadók valamivel kevesebb, mint egyötöde tapasztalt vagy tart elképzelhetőnek negatív és pozitív befolyást egyaránt.

A nők nagyobb arányban érzik azt, hogy a foglalkozásuk miatt egy társaságban inkább pozitívan ítélik meg (50 százalék), azok az informatikusok viszont, akik 3-5 éve vannak a szakmában, inkább negatív megítélést tapasztalnak (15 százalék).

A szakmai fejlődés lehetősége miatt dolgoznának multinacionális cégnél

Azt, hogy jól érezzük-e magunkat egy munkahelyen nagyban befolyásolja a minket körülvevő társaság. A kutatás szerint az informatikusok általában jó kapcsolatot ápolnak a kollégákkal: 61 százalékuknak a kapcsolata kiváló, abból 13 százaléknyian még munkaidőn túl rendszeresen összejárnak, 46 százaléknyian néha találkoznak. Egyharmadnyian vannak nagyon jó kapcsolatban a munkatársakkal, de munkahelyen kívül ez nem folytatódik, és 11 százalékuk átlagosnak írta le a kapcsolatot, ami azt jelenti, hogy nincsenek ugyan konfliktusok, de nem szoros a viszony. A kiváló kollegialitás, a rendszeres, munkahelyen kívüli összejárás a 4-10 fős cégekre nagyobb arányban jellemző (39 százalék).

Milyen a kapcsolata kollégáival?
(Esetszámok, százalékos megoszlás, N=210)

2910

Az informatikusok döntő többsége fontosnak tartja, hogy hasonló vagy jobb képességű kollégával legyen körülvéve, mert így folyamatosan átbeszélhetik a felmerülő problémákat és szakmailag fejlődhetnek. A kutatásban megkérdezett nők ezzel 100 százalékosan egyetértettek. Ugyancsak jellemző, hogy az életkor növekedésével párhuzamosan nő ennek a szempontnak a jelentősége: míg a 26-34 évesek 77 százaléka ért egyet vele, addig a 40 évesnél idősebbeknek a 86 százaléka. A cégméret döntő jelentőségű ebben a kérdésben: azok az informatikusok, akik cége 250 főnél többet foglalkoztat, szinte egyöntetűen (98 százalék) egyetértenek abban, hogy mennyire fontos, hogy jó képességű kollégákkal dolgozhassanak együtt.

A szakmai háttér kiemelt fontosságával szemben a munkahelyi jó hangulat már valamivel kevésbé fontos: 58 százaléknyian vélik úgy, hogy mivel az informatikusok társaságkedvelő emberek, ezért fontos nekik a jó munkahelyi hangulat. Ezzel az állítással inkább a férfiak értettek egyet. Ebben az esetben is jellemző, hogy az életkor növekedésével nő a jó munkahelyi hangulatot fontosnak tartók aránya.

2911

Az IT szakemberek szerint a multinacionális környezetnek számos előnye és hátránya is van. A megkérdezettek kétharmada szerint egy multinacionális cégnél nehézkesebb, hierarchikusabb a döntési folyamat. Ezzel szemben előny, hogy egy multinacionális vállalatnál kellemes irodában, színvonalas infrastruktúrában dolgozhatnak (64 százalék), továbbá nagyobb esélyük van a szakmai fejlődésre (59 százalék). Az IT szakemberek fele egyet értett azzal, miszerint egy multinál változatosabb feladatokkal találkozhatnak, illetve hogy biztosabb a megélhetésük (46 százalék). Az informatikusoknak kisebb része úgy érzi, egy multinacionális vállalatnál túlszabályozott munkakörülmények között kellene dolgoznia (41 százalék), illetve hogy ott kifacsarnák, túlhajszolnák őt (38 százalék).

2912

Lojális munkaadójához az IT szakemberek többsége

A kutatás arra is rákérdezett, hogy a magasabb fizetésnek mekkora a csábereje, azaz mennyivel magasabb fizetésért váltanának munkahelyet az IT szakemberek.

Az informatikusok szerint szakmai előmenetelük legfontosabb tényezői a szakmai tudás és a szorgalom. A kérdezettek több mint fele adott 5-ös osztályzatot azon az ötfokú skálán, ahol az 5-ös azt jelentette, hogy az adott készség, tulajdonság nagymértékben hozzájárul a szakmai előmeneteléhez, az 1-es pedig azt, hogy egyáltalán nem járul hozzá. A 4-es és az 5-ös osztályzatok összege alapján a kérdezettek (több mint) kilenctizede szerint fontos ez a két tényező. Legkevésbé a nyelvtudást és a külföldi munkatapasztalatot érzik meghatározónak karrierjük szempontjából az informatikusok. A külföldi munkatapasztalatot mindössze 7 százaléknyian ítélték nagyon fontosnak.

2913

A nyelvtudás szerepe kiemelkedő azon informatikusok körében, aki olyan cégnél dolgoznak, ahol van külföldi tulajdonos (48 százalék). Ahol nincs a cégben külföldi tulajdonos, ott csupán 20 százaléknyian tartják nagyon fontosnak a nyelvtudást. A jó kommunikációs készség azon válaszadóknál kerül előtérbe, akik kis cégekben dolgoznak, jellemzően 4-10 főt foglalkoztatókban (61 százalék). A szervezőkészség megítélése tekintetében megfigyelhető, hogy azok a válaszadók, akik legalább 15 éve vannak a pályán, az átlagosnál nagyobb jelentőséget tulajdonítanak ennek a tényezőnek (39 százalék).

A kutatás rákérdezett arra is, hogy vajon mekkora fizetésemelés kedvéért váltanának a kérdezettek munkahelyet, még ha az új állás jóval unalmasabb és kevesebb kihívást jelentő állás is lenne. Az IT szakemberek bizonyos határig viszonylag lojálisak: 10 százalékos fizetésemelését szinte senki nem hagyná ott biztosan a jelenlegi állását, és 20 százalékos fizetésemelésért is csupán további 6 százaléknyian. Még a 25 százalékkal nagyobb fizetés sem annyira vonzó: mindössze 8 százaléknyian jelezték, hogy ennyiért már biztosan elmennének másik céghez. Összesen tehát 25 százalékkal nagyobb fizetésért az informatikusok 15 százaléka váltana állást biztosan. Mindeközben természetesen nő a bizonytalanok aránya, és csökken azoké, aki azt állítják, hogy biztosan nem váltanának.

A 30 százalékos fizetésemelés jelentős határ – ennek lehetősége már számottevő: 31 százaléknyi azok aránya, akik ekkora jövedelemkülönbség esetén már biztosan otthagynák munkahelyüket. A kumulált arányokat tekintve látható, hogy ekkora fizetéskülönbség mellett már a kérdezettek majdnem fele (46 százalék-a) biztosan váltana, és alig egyötödnyire esik vissza a biztosan maradók tábora (19 százalék).

2914

Azon válaszadók aránya, akik 10 százalékos fizetésemelés mellett biztosan nem hagynák ott a munkahelyüket, nagyobb a 40 évesnél idősebbek (91 százalék), a 18 évesnél fiatalabb gyermekkel rendelkezők (84 százalék), valamint a legalább 15 éve a szakmában dolgozók körében (86 százalék). A legalább 15 éve informatikusként dolgozók nagy része még 25 százalékos fizetésemelés ajánlata mellett is biztosan a jelenlegi állásában maradna (48 százalék).

A kumulált eredményeket nézve (vagyis akik valamelyik kínált százaléknál azt jelezték, hogy biztosan elmennének új állásba), a legfiatalabb korosztály a legmobilisebb: a 26-34 évesek 57 százaléka, míg a 40 évesnél idősebbek 33 százaléka váltana. A váltási hajlandóság nagyobb a nőtlenek (hajadonok), a gyermektelenek körében (59 százalék), valamint azok körében, akik 3-5 éve dolgoznak informatikusként (66 százalék).

Hogyan profitál a Morgan Stanley a kutatásból? 

Fogarasi Norbert, a Morgan Stanley budapesti irodájának ügyvezető igazgatója, és egyben az IT részleg vezetője a HR Portálnak elmondta, a Morgan Stanley IT Expert Kutatásának keretében a Tárki segítségével szerették volna jobban megérteni a hazai IT szakemberek munkával, munkavállalással kapcsolatos elképzeléseit, gondolkodásmódját. Ez volt tehát az apropója a kutatásnak. A budapesti iroda 7 éves története alatt az IT szakemberek száma folyamatosan nőtt, mára már a 950 fős irodában közel 450 IT-s kolléga és jelenleg 50 gyakornok dolgozik, de további növekedés is várható. “Az IT területen munkatársaink az üzemeltetés és alkalmazásfejlesztés igen széles skáláját ölelik át, így például dolgozhatnak a hardver-infrastruktúra, hálózati rendszerek és adatközpontok fejlesztésén, vagy részt vehetnek a hitelalapú termékek elektronikus kereskedésének az infrastruktúrája, részvények, származtatott termékek árazási, kockázatkezelési rendszereinek a fejlesztésében” – mondta el a vezető.

Fogarasi Norbert szerint a kutatás eredménye egybeesett a hozzájuk pályázó, illetve náluk dolgozó, sikeres IT szakemberekkel kapcsolatos tapasztalatokkal: az IT szakemberek általában elégedettek pályaválasztásukkal, szeretik a kihívásokat, fontos számukra hogy olyan kollégákkal legyenek körülvéve, akiktől tanulhatnak. “Nagy hangsúlyt fektetünk Morgan Stanleynél az innovációra, amit nemcsak a mindennapi munkában támogatunk, hanem olyan események szervezésével is, mint a Dynamo Nap, ahol a kollégák egy-egy napra félretehetik a napi munkát és innovatív ötleteiken dolgozhatnak, azokat fejleszthetik tovább. A legjobb ötletek megvalósítására akár nemzetközi projekteket is létrehozunk; vagy a népszerű belső Tech Expo, ahol a világ különböző pontjain dolgozó kollégák megmutathatják egymásnak, milyen feladatokon, fejlesztéseken dolgoznak, egymástól tanulhatnak. Számos ilyen kezdeményezés, ötlet Budapestről indult ki és aztán a cég más irodái is átvették, ami szintén azt mutatja, mennyire kreatívak és szakmailag felkészültek a magyar IT-sok.”

A Morgan Stanley IT Expert Kutatásban kapott válaszok alapján az informatikusok döntő többsége számára a szakmai fejlődés a legfontosabb a munkában. Ez a Morgan Stanleynél a belső tréningek és tapasztalatcsere, valamint mentor programjaink révén mindig is középpontban állt, de a kutatás eredményei azt mutatják, hogy érdemes még nagyobb hangsúlyt fektetni erre a területre, továbbfejleszteni ezzel kapcsolatos stratégiát, tevékenységet – fejtette ki a vezető.

A minden évben megszervezett Karrier Hónap mellett egyik új kezdeményezésük például, hogy az innovációt támogató Dynamo Program keretében még több, szakterületén kiemelkedő előadót hívjanak meg, mint például Philipp Haller, a Scala fejlesztéséért felelős Typesafe trénere vagy Nati Shalom, a GigaSpaces alapítója és CTO-ja.

“A Morgan Stanleynél a világ számos országában dolgoznak IT-sok, és nyugodtan mondhatjuk, hogy a magyar szakemberek nemzetközi környezetben is megállják a helyüket, ezért meglepő volt számunkra, hogy a válaszadóknak csupán egyharmada gondolta úgy, hogy válogathat a munkaerőpiacon. Mégis számunkra a kutatás talán legfontosabb üzenete, hogy megfelelő fizetés mellett az IT szakemberek a szakmai fejlődési lehetőséget és a jó munkakörnyezetet tartják meghatározónak. Azt gondolom, nyugodtan mondhatjuk, hogy a Morgan Stanley felettébb versenyképes fizetést tud kínálni az IT szakembereknek, így ahhoz, hogy vonzó munkahelynek találják a vállalatot, jobban be kell mutatnunk az érdeklődőknek azokat az izgalmas projekteket, melyeken a budapesti kollégák dolgoznak vagy melyeket irányítanak, és azt kell megmutatnunk, hogy nálunk valóban adott a lehetőség a szakmai fejlődésre, a változatosságra, több terület megismerésére, kifejezetten támogatjuk az innovatív ötleteket, s mindezt egy olyan környezetben tesszük, ahol jó dolgozni” – fejtette ki Fogarasi Norbert.

Forrás: http://www.hrportal.hu/hr/valoban-az-it-szakembereknek-all-a-vilag-vagy-megsem-20130905.html

2013. november 11. 06:33 | eMunka, Nők és infokommunikáció