31418

A Falufejlesztési Társaság 13/2008. (VII.17.) számú határozatával, Kemény Bertalan tiszteletére, mint a Falufejlesztési Társaság megalapítója és a falugondnoki szolgálat létrehozója emlékének megőrzésére, „KEMÉNY BERTALAN FALUFEJLESZTÉSI DÍJ” –at alapított.

A díj alapításának célja, hogy erkölcsi elismerése legyen mindazon természetes személyeknek, országhatáron belül, illetve a Kárpát-medence területén, akik falugondnoki feladatukat legalább 5 éve, kiemelkedő színvonalon végzik, valamint a vidék és falufejlesztés elkötelezettjeként, a vidék és falufejlesztés tekintetében, szűkebb környezetükben, vagy országos szinten kiemelkedő eredményeket értek el.

A díj csak természetes személy részére, egy alkalommal ítélhető oda. A díjban részesülhet az a természetes személy, – falugondnok, illetve a falu és vidékfejlesztés során szűkebb vagy tágabb környezetében jelentős eredményeket elérő személy – akit e szabályzatban foglaltak szerint a díjra érdemesnek tart a javaslattevő.

A Díj adományozására szóló felhívást a Falufejlesztési Társaság elnöke minden év december 15-éig a Társaság honlapján közzé teszi.

A javaslatot, a felhívás mellékletét képező adatlap (letölthető Alsómocsolád község honlapjáról) felhasználásával kell benyújtani,  2014. január 17. péntek 12 óráig (beérkezési határidő),  Alsómocsolád Község Önkormányzatának címére, 7345 Alsómocsolád Rákóczi utca 21 küldött ajánlott küldeményként, vagy elektronikus formában a telehaz.alsomocsolad@t-online.hu címre. A  borítékon vagy az elektronikus levél tárgyában kérjük tüntessék fel „Kemény Bertalan falufejlesztési díj 2014″.

A javaslatokat a „Díj bizottság” értékeli és javaslatát minden év február 15-ig jóváhagyásra a Falufejlesztési Társaság Elnöksége elé terjeszti. A beérkezett ajánlások közül a Díjbizottság előnyben részesíti azokat a javaslatokat, melyet a javaslattevőn túl, a javasolt személy munkáltatója, a települési önkormányzat, vagy egyéb, pl. civil szervezetek, egyesületek is támogatnak. Az Elnökség a „Díj bizottság” javaslata alapján hozza meg döntését.

A díj, 10 cm átmérőjű bronz plakett, melynek előlapját Kemény Bertalan portréja, „Kemény Bertalan Falufejlesztési Díj” felirattal, hátlapját a Falufejlesztési Társaság logója díszíti. A díj Simorka Sándor szobrászművész alkotása. A díjat díszes oklevél kíséri, mely tartalmazza a díj megnevezését, feltüntetve az adományozót és az adományozás évét. Tartalmazza továbbá a díjban részesülő nevét, és az odaítélés rövid indokolását. Az oklevelet a Falufejlesztési Társaság Elnöke, és díjat odaítélő bizottság elnöke írja alá.

Az Elnökség a Falufejlesztési Társaság Alsómocsolád Község Önkormányzatán  keresztül gondoskodik a díjazott értesítéséről, a díj és oklevél elkészítéséről, és az átadó ünnepség megszervezéséről. A Falufejlesztési Társaság a díjazottakról nyilvántartást vezet, melyet honlapján közzé tesz.

A díjátadó ünnepség 2014. évben március 7-én, pénteken 11 órai kezdettel,  az Alsómocsoládi Vendégház,-és Konferencia Központban (Rákóczi utca 12) kerül megrendezésre.

Forrás: Alsómocsolád község honlapja

2013. december 6. 08:44 | Pályázatok