39490

Az információs és kommunikációs technológiai (IKT) szektor a megfelelő fejlesztésekkel a magyar gazdaság egyik kitörési pontjává válhat. A közelmúltban elfogadott Nemzeti Infokommunikációs Stratégia rögzíti a 2014-2020 közötti időszak elsődleges célkitűzéseit, amelyek megvalósítására európai unios forrásból megközelítőleg 350 milliárd forint közvetlen forrás áll rendelkezésre a következő hét évben.

A dokumentum a kormány február 19-i határozatának megfelelően a kormányzati honlapon teljes egészében hozzáférhető. A hazai IKT szektor a magyar GDP mintegy 12%-át adja, az ágazatban foglalkoztatottak száma az OECD országok többségével összevetve kiemelkedően magas Magyarországon. Megfelelő fejlesztésekkel az IKT a magyar gazdaság egyik kitörési pontjává válhat, további magas hozzáadott értékű, exportképes termékeket előállító munkahelyeket hozhat létre.

A fejlesztési tárca az Új Széchenyi Terv támogatásával dolgozta ki az általa felügyelt szakterületek, köztük az infokommunikáció hosszú távú tervdokumentumait. A „Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban” című projekt uniós forrásokból, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A Nemzeti Infokommunikációs Stratégia teljes szövege hozzáférhető az alábbi oldalon:

http://www.kormany.hu/download/b/fd/21000/Nemzeti%20Infokommunik%C3%A1ci%C3%B3s%20Strat%C3%A9gia%202014-2020.pdf

Forrás: kormany.hu

2014. február 26. 11:35 | Haladó, Még több informatika