Business people group working with laptop.

A magyar alapítású LogMeIn Kft. (1061 Bp. Andrássy út 9. LogMeIn.com) – mára világszerte több mint 700 munkatárssal büszkélkedő sikeres szoftverfejlesztő cég – pályázatot hirdet Magyarországon bejegyzett magánalapítványok és egyéb civil szervezetek részére. A pályázat a fiatalok számítástechnikai és matematikai oktatásának támogatását célozza meg.

A pályázat keretében olyan programokat támogatunk, amelyek célja egybeesik a LogMeIn alapértékeivel. Hiszünk abban, hogy a magyar fiatalok oktatásának támogatásával a számítástechnika és matematika terén:
– építjük Magyarország szellemi tőkéjét,
– erősítjük a jövő munkaerőpiacát,
– felkaroljuk az elveszett tehetségeket,
– elősegítjük a társadalmi mobilitást.

A támogatott tevékenységek köre a teljesség igénye nélkül magában foglalhatja az alábbiakat:
– tehetséggondozási program támogatása,
– továbbképzési támogatás,
– oktatási program, tanterv kidolgozása,
– hátrányos helyzetű fiatalok számítástechnikai és/vagy matematikai felzárkóztatása
– tematikus nyári táborok, szakkörök támogatása.

A pályázaton elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege:
legalább 100 ezer Ft, legfeljebb 1 millió Ft.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
– a pályázó szervezet alapító okiratát és bejegyzésének igazolását,
– aláírási címpéldányt,
– a pályázó tevékenységének és az elnyerni kívánt összeg felhasználási céljának rövid leírását,
– költségvetést és pénzügyi tervet,
– a támogatás felhasználásának ellenőrzésére vonatkozó javaslatot,
– a pályázó illetékes testületének döntését a pályázaton történő indulásról és az esetlegesen elnyert összeg kiírás szerinti felhasználására vonatkozóan, ilyen testület hiányában a pályázó vezetőjének e tárgyú nyilatkozatát.

Felsőoktatási intézmények, illetve kimondottan hardware vásárlásra irányuló pályázatokat nem áll módunkban támogatni.
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatokat saját belátása szerint bírálja el, továbbá hogy a már folyósított támogatást részben vagy egészben visszakérje, amennyiben megítélése szerint a pályázó a támogatást nem a szerződésben megjelölt célra fordította.

A pályázatok benyújtási határideje: 2015. március 30. A pályázatokat a csr-bp@logmein.com e-mail címre várjuk. A sikeres pályázókat 2015. április 13-ig értesítjük a kedvező eredményről támogatási szerződés megküldésével.

A támogatási szerződések megkötésének határideje: 2015. április 30. A támogatási szerződésben pályázó aláírója/aláírói kezességet vállal(nak) a támogatásnak a szerződésben foglalt felhasználásáért.
A támogatások kifizetésének kezdete: 2015. május 7.

További információ:

https://www.cubbyusercontent.com/pli/LogMeIn_Palyazatifelhivas_20150109.pdf/_a578ff3311224c49af7db395c3877198

Forrás: PAFI

2015. március 13. 10:33 | Pályázatok