szilassia

Ahogyan már korábban hírt adtunk róla, aFő téri központunk eMagyarország pontja megnyerte a MeMoP-2014. pályázatot, s ezzel nettó 1 millió forintot. Ennek egyik elemeként 2014. november 29-től december 8-ig egy négy alkalomból álló előadássorozatot szerveztünk Infóvilág címmel, amely a digitális világot és a különféle infokommunikációs eszközök használatát mutatta be négy különböző célcsoportnak: kezdőknek, diákoknak, ePolgároknak és álláskeresőknek.

Ugyancsak e pályázat révén 3 korszerű számítógéppel gyarapodott térítés nélkül (önállóan) használható gépeink köre. Ezzel egyidejűleg új használati szabályokat alakítottunk ki a térítésmentes internetezésre és számítógép-használatra vonatkozólag. Ezek megállapításánál figyelembe vettük a támogatási szerződésben előírt kötelezettségeinket, de működési sajátosságainkat, intézményi érdekeinket is. Legfontosabb szempont volt, hogy az új, ingyen használható gépek forgalma ne veszélyeztesse tervezett bevételeinket. Ebből adódóan a fénymásolás, nyomtatás, szkennelés, szövegszerkesztés továbbra is fizetendő szolgáltatás maradt, mint ahogyan a honlapok túlnyomó részének böngészése szintén.

Meghatároztuk a térítési díj nélkül látogatható webhelyeket, szolgáltatásokat:

  • Könyvtárunk katalógusa
  • Felvételi tájékoztató és meghirdetett képzések
  • Erzsébet program pályázatai
  • Háztartási nagygép-csere program pályázatai
  • Egyéb lakossági, energiahatékonysági pályázatok
  • Tájékozódás az országportálon (www.magyarorszag.hu ). Intézmények, jogszabályok, ügyleírások, dokumentumminták.
  • Ügyfélkapus ügyek online intézése
  • Elektronikus adózás és egyéb, ÁNYK keretprogrammal kitöltendő, és ügyfélkapun át feltöltendő dokumentumok intézése,
  • Útdíj információk és ezzel összefüggő térképek,
  • Földhivatali ügyek, TakarNet Földhivatali Információs Rendszer

A katalógushasználatot ezeken a gépeken nem regisztráltatjuk, előzetes engedélykérésre nincs hozzá szükség. Az önállóan végzendő elektronikus ügyintézést azonban előzetesen be kell jelenteni a tájékoztató könyvtárosnál, aki egy táblázatban regisztrálja azt. Ennek maximális időtartama 1 óra lehet. A számítógépek kezdőképernyőjén egy szöveges dokumentumban elhelyeztük az összes, ezzel kapcsolatos webcímet, így kényelmesen, egy kattintásra azonnal megnyitható a használó számára.

Ugyanakkor letiltottuk ezeken a gépeken minden egyéb weboldal megtekintését (a látogatók elől) az ingyenes K9 Web Protection szűrőprogrammal. Mindazonáltal a külső olvasótérben továbbra is lehetőség van szélesebb körű számítógép-használatra − térítési díj ellenében. Mindazok pedig, akik saját laptopot, tabletet vagy okostelefont hoznak magukkal − könyvtárunk WIFI szolgáltatását továbbra is ingyen és időkorlátozás nélkül élvezhetik. Látogatóink és munkatársaink egyaránt örömmel fogadták az eszközpark bővülését, korszerűsödését, amelyet a NFM – NIIFI – eMagyarország Centrum pályázati forrásának köszönhetünk.

Személyes segítségnyújtás

Meghatároztuk azokat az ügyeket, amelyekben látogatóink e-tanácsadói közreműködést, segítséget vehetnek igénybe. A tájékoztatás mellett közvetlen segítséget adunk pl. az Erzsébet program és más, lakosságot érintő pályázatok számítógépen történő intézéséhez, illetve az ehhez szükséges email fiók regisztrálásához, illetve egyéb, hivatalos ügyek számítógépes lebonyolításához. Tapasztalataink alapján megfogalmaztuk azt is, milyen ügyekben nem fogunk közreműködni. Például szövegek legépelését, adóbevallás elkészítését, internetbankos ügyek lebonyolítását nem vállaljuk át kérés esetén sem.

Változás még, hogy januártól már nem eseti jelleggel segítünk, hanem minden héten kedden, 9-17 óráig e-tanácsadói ügyfélszolgálatot tartunk. Az e-tanácsadói gép a három epontos géppel egy önálló szigetet alkot könyvtárunk belső olvasóterében. Ugyanitt létrehoztunk egy információs pontot is.

A gépek közötti oszlopra egy hirdetőtáblát tettünk fel, amelyen folyamatosan frissülve közzéteszünk aktuális pályázati felhívásokat és híreket, hasznos információkat a lakosságot érintő témákból. Az asztalon pedig különféle tájékoztatókat helyeztünk el egy prospektus-tartóban. Jelenlegi kínálatunkból néhány példa: Erzsébet pályáztatás üdülésre, táborozásra, fürdőbelépőre; „Mi mennyi 2015-ben?” stb. Ezek az anyagok zömmel helyben olvashatók, fénymásolat azonban rendelhető belőlük.

Figyelembe véve, hogy január 9-én elindult az Erzsébet pályáztatás nyugdíjasok számára, az információk gyors és teljes körű megosztása, valamint a pályázás különféle módokon történő támogatása nagy segítséget jelenthet látogatóink számára. Eddigi tapasztalataink szerint a (könyvtáron belüli) személyes megkeresések többnyire nyugdíjasok részéről érkeztek. Őket egyben regisztráltuk nyilvántartott látogatóink közé is.

Szerencsére a számítógépek és az egyéb okos eszközök elterjedtsége, valamint az internet penetráció mértéke miatt nem jelentkezett tömeges érdeklődés az önállóan használható, ingyenes gépek iránt. Egyelőre problémát, konfliktust és visszaélést sem tapasztaltunk akár a géphasználat, akár a kitett tájékoztatók eltulajdonítása tekintetében.

Forrás: Szilassi Andrea, eTanácsadó
Fotó: Szilassi Andrea, eTanácsadó

2015. március 3. 15:11 | Digitális írástudás, eBefogadás, eMunka