34781

A korábbi évek során az online világban uralkodó “férfi dominancia” mára szinte teljesen eltűnt, és Magyarországon a férfiak és a nők internetezési szokásai nagyjából megfelelnek az uniós tagállamok átlagának – derül ki az eNET-Telekom Jelentés az internetgazdaságról című kutatássorozatának anyagából, amely a férfiak és a nők számítógép- és internethasználati szokásait vizsgálja.

Az eNET kutatása alapján a számítógép hamarabb része lett a férfiak életének, mint a nőkének: míg a rendszeresen internetező férfiak harmada (34 százalék) több mint 15 éve használja a számítógépet, addig a nőknél ez az arány 27 százalék. A nők között az utóbbi néhány évtől eltekintve a számítógép-használat egyenletesen terjedt, a másik nemnél a növekedés üteme fokozatosan csökkent. Az eNET az Eurostat adatai alapján megvizsgálta, hogy a magyarországi internethasználati szokások milyen hasonlóságot vagy különbséget mutatnak más uniós tagországokéval. A 28 európai uniós tagállamban (EU-28) a 16-74 éves korosztályban minden ötödik férfi és minden negyedik nő sohasem használta még a netet. Magyarországon mindkét nemnél magasabb ez az arány: a férfiak 25, a nők 27 százaléka még soha életében nem internetezett.

A világhálót használók aránya Magyarországon hasonló az EU-átlaghoz: az EU-28-ban rendszeresen, legalább heti egyszer internetezik a férfiak 73 és a nők 67 százaléka, a magyar adat a férfiaknál 71, a nőknél 68 százalék. A gyakori – mindennapos vagy majdnem mindennapos – internethasználat az unió átlagában a férfiak 62, a nők 55 százalékára jellemző, Magyarországon 60, illetve 56 százalékukra.

Az eNET 18 év feletti rendszeresen internetező lakosság körében elvégzett kutatásában azt is vizsgálta, hogy a felhasználók bizonyos tevékenységekhez – mint az elektronikus levelezés, játék, zenehallgatás – számítógépet vagy inkább mobiltelefont vesznek-e igénybe, esetleg mindkettőt egyforma intenzitással. A felmérés alapján a számítógép-használat a meghatározó, viszont míg a férfiak e tevékenységek 57 százalékát inkább vagy csak számítógépen végzik, addig a nőknél ez az arány 71 százalék. A férfi internetezőknél tehát elindult az eltolódás az aktívabb, számítógép melletti mobiltelefon-használat felé, a nők valamivel mérsékeltebb tempóban, de szintén efelé tartanak – áll a közleményben.

Forrás: Infotér