e-kepzes

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal alábbi közleménye tájékoztatja ügyfeleit, hogy 2014. október 30-án bevezette az adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó állandó meghatalmazások adását megkönnyítő új szolgáltatását az eBEV portálon. 

Az eBEV portál „Képviseletek” menüpontjából elérhető új szolgáltatással a cégbejegyzésre kötelezett gazdasági társaságok törvényes képviselői kezelhetik az adóügyek elektronikus intézésére már jogosultsággal rendelkező állandó meghatalmazottaik ügyintézési jogait. Erre oly módon van lehetőségük, hogy a webes felületen a meghatalmazást módosítják, a módosított meghatalmazást csatolják. Az új meghatalmazás a meghatalmazott jóváhagyásával válik érvényessé. Az ügyfélkapun módosított meghatalmazás esetén nem szükséges az adóhatósághoz a ’T180 jelű adatlapot benyújtani.A felületen a gazdasági társaságok ügyfélkapuval rendelkező törvényes képviselői láthatják a saját, valamint a társaság nevében elektronikus ügyintézésre jogosult állandó meghatalmazottak jogosultságait is, az adóügyek elektronikus intézésére jogosult meghatalmazottak a saját jogosultságaikon kívül kizárólag azon képviselői csoport adatait láthatják, amelyben jóváhagyóként, vagy ellenjegyzőként szerepelnek.

A felületen lehetőség van továbbá az adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó képviseleti jogosultság megszűnésének bejelentésére is, amely esetén szintén nem kell a képviseleti jog megszűnésének bejelentésére szolgáló ’T182 jelű adatlapot benyújtani.

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy a képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz történő bejelentéstől hatályos azzal, hogy a képviseleti jog megszűnésének bejelentése napján a meghatalmazottat még az adóhatósági iratok átvételére jogosult személynek kell tekinteni. Az adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó képviseleti jog megszűnésének bejelentése nem helyettesíti az egyéb bejelentési kötelezettséget, amennyiben a meghatalmazott rendelkezik az állami adóhatósághoz benyújtott, érvényes valamennyi – nem csak elektronikusan intézhető – adóügy intézésére feljogosító állandó meghatalmazással, akkor az állandó meghatalmazás visszavonását nem ezen a felületen, hanem külön beadvány formájában kell bejelenteni.

Az új szolgáltatás használatával egyszerűsödik az adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó állandó meghatalmazás bejelentése, hiszen az ügyfélkapuval rendelkező törvényes képviselőknek nem szükséges a NAV honlapján található Általános Nyomtatványkitöltő keretprogramot, valamint a ’T180, vagy ’T182 jelű nyomtatványt letölteni, elegendő az ügyfélkapus bejelentkezést követően a felületen kért adatokat megadni, ezt követően a bejelentést véglegesíteni. Az adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó, adóhatóság által nyilvántartott adatok ellenőrzését és ezáltal az adatok javítását is lehetővé teszi az új rendszer.

Az új szolgáltatás használata előtt javasoljuk a felhasználói leírás, valamint a ’T180 jelű adatlap kitöltési útmutatójának áttekintését a Nyomtatványkitöltő programok menüpontban, tekintettel arra, hogy a felületen az adatok megadására az eddig is használatos ’T180 jelű adatlap egyes rovataira vonatkozó kitöltési szabályok érvényesek.

Az új szolgáltatással egy időben az önálló képviseleti joggal rendelkező törvényes képviselőknek automatikusan képzi meg az adóhatóság az adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó jogosultságot. Az együttes képviseleti joggal rendelkező törvényes képviselőknek az eBEV portál új felületén szükséges nyilatkozniuk a képviseleti jogukról, csak ezt követően lehetséges megképezni a jogosultságokat. Az automatikus jogosultságképzés nem jelent ügyintézési kötelezettséget, a törvényes képviselőknek, amennyiben nem szeretnének a gazdasági társaság nevében elektronikusan adóügyeket intézni, nem kell semmit tenniük, ez kizárólag egy plusz szolgáltatás, amely nem kötelezi a képviselőket az eljárásra.

A fejlesztésekkel párhuzamosan az adóhatóság egyszerűsítette az adóügyek elektronikus intézésére vonatkozó meghatalmazás bejelentésére szolgáló ’T180 jelű adatlapot is, ezáltal is megkönnyítve a meghatalmazások bejelentését.

Forrás: OrientPress Hírügynökség (OPH)

2014. november 3. 11:40 | eÜgyintézés, Haladó