e-kereskedelem_webshop

Vásárlók keresték meg a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságot, hogy a H&M üzletlánc nem teljesítette a kedvezményes online megrendeléseket.

Az NFH-hoz benyújtott panaszok arról számolnak be, hogy online megrendelésüket követően minden részletre kiterjedő és névre szóló visszaigazolást kaptak a vásárlók, azonban a megrendeléseket utólag törölték. Általában és nem csak a H&M esetében fontos kiemelni, hogy a kereskedő automatikus visszaigazoló email üzenete még nem feltétlenül tekinthető elfogadó nyilatkozatnak, tehát nem biztos, hogy érvényes a megrendelés.

Érvényesnek tekinthetőek azonban azon elfogadó nyilatkozatok, amelyek kellő részletességgel tartalmazzák a szerződés lényeges elemeit, így például az eladási árat, a megrendelő nevét és szállítási címét, a termékek részletes adatait (név, méret), illetve a kereskedő adatait. Az NFH-hoz beérkezett bejelentések többségében megállapítható, hogy a visszaigazolások teljes körűen tartalmazzák a megrendelés érvényességéhez szükséges feltételeket.

Lényeges, hogy vita esetén kizárólag bíróság vagy békéltető testület dönthet arról, hogy érvényes-e a szerződés, és ha igen, akkor milyen feltételekkel. Fentieken túl fontos kiemelni, hogy az online módon értékesítést végző vállalkozások a szerződés megkötését megelőzően kötelesek számos információról világosan és közérthető módon tájékoztatni a fogyasztókat, így például a termék vagy szolgáltatás lényeges tulajdonságairól, a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes (fogyasztó által fizetendő) összegéről.

Az említett tájékoztatásnak minden esetben valósnak kell lennie, az nem ütközhet a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvénybe. E jogszabály alkalmazása különösen alapos tényállástisztázást kíván meg a hatóságoktól.

A vásárlók a szerződés érvényességével bírósághoz vagy békéltető testülethez, a megtévesztő tájékoztatás vagy nem megfelelő árfeltüntetéssel kapcsolatosan a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes kormányhivatal hoz fordulhatnak.

Forrás: hirado.hu

2016. augusztus 24. 16:42 | eGazdaság, Haladó, Kezdő