Grandfather and grandson in front of the computer

Az oktatás ösztönzésével az SAP Hungary Kft. hozzájárul a helyi közösségek mindennapi életének a könnyebbé tételéhez. A pályázat célja, hogy olyan civil szervezetek programjait segítse, amelyek szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, fiatalok infokommunikációs felzárkózását támogatják, és digitális oktatását végzik. Pályázati határidő: 2014. szeptember 30.

A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács a kormány javaslattevő szerve. Legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy véleményezi a kormány felé az információs társadalom kialakításának programját, az informatika, hírközlés és média területére vonatkozó stratégiai döntéseket, a kutatás és fejlesztés irányvonalának meghatározását, valamint a területet érintő kormányrendeletek, miniszteri rendeletek tervezeteit, előterjesztéseket, és jogszabály-tervezeteket.
A Magyarországon most meghirdetett pályázat célja, hogy olyan civil szervezetek programjait segítse, amelyek szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyermekek, fiatalok infokommunikációs felzárkózását támogatják, és digitális oktatását végzik.
Kik pályázhatnak? Olyan Magyarországon működő és nyilvántartott civil szervezetek, alapítványok, gyermekotthonok, amelyek szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek digitális felzárkózását, valamint infokommunikációs oktatását végzik.Miért érdemes pályázni? A „Digitális Esély 2014” pályázaton összesen hatmillió forint érhető el, amely a tervek szerint tíz hazai, hátrányos helyzetű fiatalok digitális felzárkózását segítő non-profit szervezet munkáját támogatja.A bírálóbizottság tagjai:

Ablonczy Balázs – az SAP Hungary Kft. ügyvezető igazgatója
Karkiss Gergely – az SAP Hungary Kft. marketing vezetője
Biró Albert, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Szakértői Tanácsadó Testületének elnöke
Molnár Szilárd, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács Szakértői Tanácsadó Testületének tagja

Általános pályázati feltételek:

Formai követelmények:

Terjedelem: maximum 3 db A/4-es oldal (tartalomjegyzék és mellékletek nélkül), 12-es betűméret, Arial betűtípus, szimpla sorköz.

Az oldalszámozás és a tartalomjegyzék a pályázatok kötelező tartalmi eleme.

A pályázatok minden oldalának bal felső sarkában kérjük feltüntetni a pályázati kategória megnevezését.

A pályázatok minden oldalának jobb felső sarkában kérjük feltüntetni a pályázó adatait: név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Mellékletek: fotók, videók gyűjteménye, kutatási értékelés, statisztika stb, minden olyan dokumentum, amely igazolja a pályázati anyag hitelességét (max. 4 MB)

Tartalmi irányvonalak:

A projekt rövid összefoglalója, céljai, várható eredményei.

Budget/költségvetés (arányok) – eszközbeszerzés minimális arányban szerepeljen a pályázatban- a pályázott támogatási összeg maximum 10 %-a lehet!

A projektet végrehajtó csapat bemutatása.

A most rendelkezésre álló személyi és pénzügyi feltételek összefoglalása.

Vizsgált időszak: a legutóbbi egy év.

Pályázható kategóriák:

1. Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek (6-10 éves korig) infokommunikációs oktatás-képzésére, digitális esélyegyenlőségének növelésére irányuló programok

Ez származhat:

az illető család alacsony jövedelméből (munkanélküliség, egyedül nevelő szülő, alulképzett szülő, beteg szülő stb.),
gyermekotthonok szűkös helyzetéből.

2. Szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok (11-14 éves korig) infokommunikációs oktatás-képzésére, digitális esélyegyenlőségének növelésére irányuló programok

Ez származhat:

az illető család alacsony jövedelméből (munkanélküliség, egyedül nevelő szülő, alulképzett szülő, beteg szülő stb.),
gyermekotthonok szűkös helyzetéből.

Mindkét kategóriában olyan pályázatokat várunk, amely bemutatja, hogyan és milyen új módszerekkel valósítható meg hatékonyan a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek és fiatalok digitális felzárkóztatása, mindez hogyan javítja az életminőségüket, hogyan ad új esélyeket a továbbtanulásukhoz.

Pályázati határidő: 2014. szeptember 30. éjfél

A pályázatok beküldése e-mailen keresztül történik, egyidejűleg az alábbi e-mail címekre:

digitalisesely2014@nhit.hu

gergely.karkiss@sap.com

Az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „Digitális Esély 2014” pályázat

A pályázattal kapcsolatos kérdéseiket a digitalisesely2014@nhit.hu és a gergely.karkiss@sap.com e-mail címeken várjuk.

A pályázatok ünnepélyes eredményhirdetése 2014. november 6-án, az Infotér konferencia keretében lesz.

A pályázati oldal elérhetősége: Digitális Esély 2014

Forrás: OrientPress Hírügynökség (OPH)

2014. szeptember 25. 11:34 | Haladó, Kezdő, Pályázatok