memop_banner

A legfrissebb statisztikai adatok szerint jelenleg a 15 éven felüli magyar lakosság 44,5%-a (közel 3,5 millió fő) digitálisan írástudatlan. Mindez rendkívül komoly problémát jelent az egyének életminősége, valamint a gazdaság versenyképessége szempontjából egyaránt. A digitális írástudatlanság szempontjából elsősorban a vidéki, hátrányos helyzetű régiókban élő állampolgárok érintettek.

A felvázolt statisztikai adatok tükrében fontos megjegyezni, hogy jövőre az újonnan létrejövő munkahelyek 90%-ában már valamilyen szintű IKT tudás kötelezően elvárt lesz. A munkavállalók elhelyezkedési esélyeit tehát az elkövetkező években még inkább befolyásolja majd, hogy rendelkeznek-e a megfelelő informatikai tudással.

A TÁMOP 5.3.9/B-13/1Digitális Közösség Program teszt jelleggel próbál választ adni az információs társadalom által támasztott kihívásokra: a digitális írástudás fejlesztésén keresztül igyekszik biztosítani a hátrányos helyzetű állampolgárok beilleszkedését, a digitális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, ezáltal pedig egy jobb minőségű élet megteremtését.

A program – tekintettel a hátrányos helyzetű lakosság jelentős lélekszámára – Miskolc térségében indult el. A város jó adottságokkal rendelkezik az infokommunikációs fejlesztések megteremtéséhez (egyetemváros, két ipari parkkal és nagyon jó infrastruktúrával rendelkezik) is, ugyanakkor a digitális írástudás szintje az országos átlagnál mégis alacsonyabb.

Az eMagyarország Centrum örömmel csatlakozott a nagyszabású kezdeményezéshez, hiszen a TÁMOP 2.1.2 projekt után ismét lehetőségünk nyílik arra, hogy közelebb kerüljünk az eMagyarország Program legfontosabb célkitűzéséhez, a digitális írástudatlanság megszüntetéséhez. A jövőben tizenegy eTanácsadó kollégánk mentorként támogatja a program sikeres megvalósítását. Fontos, hogy a mentorok helyben tudják segíteni a hozzájuk forduló állampolgárokat, így a közreműködő eTanácsadókat az érintett régióból kértük fel, és egy előzetes felvételi eljárás során kellett megfelelniük a mentorokkal szemben támasztott elvárásoknak.

Bár a projekthez csatlakozó eTanácsadók zöme a „Tudásod a jövőd!” projektben is részt vett, így számukra nem jelentenek új kihívást a mentori pozícióval járó feladatok, mégis elengedhetetlen, hogy a munka megkezdése előtt részt vegyenek egy módszertani és informatikai továbbképzésen, ahol szakmai útmutatást kapnak megbízásuk maximális teljesítésének érdekében.  A számítógépes ismeretek közvetítése többféle szisztéma szerint, az előzetesen felmért kompetenciaszint mentén történik: 5 szinten  e-learning, és 1 szinten kontakt óra keretében zajlik a képzés. A besorolást megelőző szintfelmérő egy 20 kérdéses feleletválasztós tesztlap, melyen a kérdések 60 százalékát helyesen megválaszolók e-learning, míg a kevésbé jól teljesítők kontaktórák keretében kapnak majd felkészítést.

A Digitális Közösség Program mentorai, tevékenységük során, folyamatosan kapcsolatban lesznek a célcsoport tagjaival, biztosítják számukra az aktív internet és számítógép használatot, segítik őket az alapvető technikai problémák megoldásában, nyomon követik teljesítményüket, valamint megakadályozzák lemorzsolódásukat.

A most induló projekt legnagyobb előnye, hogy a pályázati rendszer keretében a kiemelt célcsoportok nemcsak hozzájuthattak az egyes informatikai eszközökhöz, hanem segítséget is kapnak a szükséges ismeretek megszerzéséhez, és eTanácsadó kollégáinkon keresztül a számítógépek mindennapi használata során is folyamatos támogatásra számíthatnak.

 Forrás: Vári Barbara, eMagyarország Centrum